Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στα γαλλικά του έργου "Fascisme et dictature" / Αγριαντώνη, Χριστίνα [Μεταφραστής]