Φασισμός και δικτατορία : 3η Διεθνής αντιμέτωπη στον φασισμό - [Δεύτερη έκδοση]. - Αθήνα: Θεμέλιο, 2006

 1. Έκδοση
 2. Πουλαντζάς, Νίκος Α. (1936-1979)
 3. Αγριαντώνη, Χριστίνα (1947)
 4. Ελεφάντης, Άγγελος
 5. [Δεύτερη έκδοση]
 6. Αθήνα: Θεμέλιο, 2006
 7. 463 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9603103179
 9. Τίτλος εξωφύλλου : Φασισμός και δικτατορία: η Τρίτη Διεθνής αντιμέτωπη στο φασισμό
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [447]-457 και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ι. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΜΩΝ
   1. Ιμπεριαλισμός και φασισμός. Σχετικά με τον μονοπωλιακό καπιταλισμό και την ιμπεριαλιστική αλυσίδα
   2. Ο γερμανικός και ο ιταλικός κρίκος: η ιστορία τους
   3. Η περίοδος εμφάνισης των φασισμών και η Διεθνής
   4. Συμπέρασμα: η μετάβαση προς τον μονοπωλιακό καπιταλισμό και η "οικονομική κρίση"
   II. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
   1. Η πολιτική κρίση: φασισμός και το Κράτος Εκτάκτου Ανάγκης
   2. Η διαδικασία εκφασισμού
   III. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
   1. Γενικές προτάσεις
   α) Οι αντιφάσεις ανάμεσα σε άρχουσες τάξεις και άρχοντα κοινωνικά τμήματα
   β) Η κρίση ηγεμονίας
   γ) Οι μεταβολές της ηγεμονίας
   δ) Η ρήξη του δεσμού εκπροσωπούντες-εκπροσωπούμενοι.Τα πολιτικά κόμματα
   ε) Η ιδεολογική κρίση
   στ) Η επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου και του άρχοντος συγκροτήματος
   ζ) Τα φασιστικά κόμματα, ο φασισμός, οι άρχουσες τάξεις και τμήματα τάξεων. Κυριαρχία, ηγεμονία και κυβερνώσα τάξη: η σχετική αυτονομία του φασισμού
   2. Η Γερμανία
   α) Η διαδικασία εκφασισμού και οι οικονομικές αντιφάσεις
   β) Μεγάλο και μεσαίο κεφάλαιο. Ο φασισμός είναι φαινόμενο "οικονομικά" οπισθοδρομικό;
   γ) Η κρίση και η πολιτικοϊδεολογική διαδικασία
   δ) Το ναζιστικό κόμμα, ο ναζισμός, οι κυρίαρχες τάξεις και τα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα. Η ηγεμονία και η κυβερνώσα τάξη
   3. Η Ιταλία
   α) Η διαδικασία και οι οικονομικές αντιφάσεις
   β) Μεγάλο κεφάλαιο και μεγαλογαιοκτήμονες
   γ) Η κρίση και η πολιτικοϊδεολογική διαδικασία
   δ) Το φασιστικό κόμμα, ο φασισμός, οι κυρίαρχες τάξεις και τα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα. Η ηγεμονία και η κυβερνώσα τάξη
   IV. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
   1. Γενικές προτάσεις
   α) Η διαδικασία ήττας και άμυνας της εργατικής τάξης: οι φάσεις της και ο χαρακτήρας της β) Οι μορφές της ιδεολογικής κρίσης και η κρίση των επαναστατικών οργανώσεων
   γ) Η σοσιαλδημοκρατία. Η φύση της και η ταξική της λειτουργία. Η πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας και η άποψη του "σοσιαλφασισμού"
   δ) Τα κομμουνιστικά κόμματα και η πολιτική τους. Οι καμπές της Διεθνούς και η στρατηγική συμμαχιών
   ε) Οι φασιστικές οργανώσεις, ο φασισμός και η εργατική τάξη. Πραγματική κατάσταση της εργατικής τάξης επί φασισμού
   2. Η Γερμανία
   α) Η διαδικασία ήττας, η άμυνα και η πολιτικοϊδεολογική κρίση
   β) Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία
   γ) Το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα
   δ) Ο εθνικοσοσιαλισμός και η εργατική τάξη
   3. Η Ιταλία
   α) Η διαδικασία ήττας και η άμυνα
   β) Η πολιτική και ιδεολογική κρίση. Σορέλ και επαναστατικός συνδικαλισμός
   γ) Η σοσιαλδημοκρατία και ο μαξιμαλισμός
   δ) Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα
   ε) Ο φασισμός και η εργατική τάξη
   V. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
   1. Προλεγόμενα σχετικά με την ταξική φύση των μικροαστών και την μικροαστική ιδεολογία
   2. Γενικές προτάσεις
   α) Μονοπωλιακός καπιταλισμός και μικροαστική τάξη: Η οικονομική κατάσταση
   β) Η πολιτική κρίση: η μικροαστική τάξη ως κοινωνική δύναμη. Τα φασιστικά κόμματα και τα συμφέροντα της μικροαστικής τάξης
   γ) Η ιδεολογική κρίση και η "φασιστική" ιδεολογία.
   Η ιμπεριαλιστική και μικροαστική ιδεολογία
   δ) Πραγματική κατάσταση της μικροαστικής τάξης επί φασισμού
   3. Η Γερμανία
   4. Η Ιταλία
   VI. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ
   VII. ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
   1. Προλεγόμενα σχετικά με τον κρατικό μηχανισμό και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς
   2. Μορφή Κράτους Εκτάκτου Ανάγκης και φασιστικό κράτος. Τύπος κράτους, μορφή κράτους και μορφή καθεστώτος
   3. Γενικές προτάσεις σχετικά με τη μορφή Κράτους Εκτάκτου Ανάγκης
   4. Γενικές προτάσεις για το φασιστικό κράτος. Μορφή του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης
   5. Η Γερμανία
   6. Η Ιταλία
   Επίμετρο του Άγγελου Ελεφάντη

   Politeianet