Κώτση, Αγάπη [Επιμελητής]. Βαθμός απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και αναμενόμενες επιπτώσεις