Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή pdf παραγόμενο από doc, με bookmarks και με αναγνώριση χαρακτήρων (OCR).
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.