Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : η πρόσβαση στην εκπαίδευση - Αθήνα: Πεδίο, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Mason, Heather | McCall, Stephen
Λαζαράτου, Ακριβή
Αθήνα: Πεδίο, 2011
693 σελίδες : εικονογράφηση, πίνακες ; 23 εκ.
Ειδική αγωγή
9789609552707
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση - Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη και Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Πρόλογος - Elizabeth K. Chapman
Ευχαριστίες
Συγγραφείς
Εισαγωγή - Heather Mason
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Ιστορικές προοπτικές - Stephen McCall
2. Εκπαιδευτική μέριμνα - Rita Kirkwood και Stephen McCall
ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
3. Τα αποτελέσματα της απώλειας όρασης - Mary Kingsley
4. Ανατομία και φυσιολογία του ματιού - Heather Mason
5. Οι κοινές παθήσεις της όρασης και οι εκπαιδευτικές τους επιπτώσεις - Heather Mason
6. Αξιολόγηση της όρασης - Heather Mason
7. Συσκευές μειωμένης όρασης για παιδιά και νέους με οπτική αναπηρία - David Bennett
8. Διαδικασίες αξιολόγησης - Michael Tobin
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
9. Το παιδί προσχολικής ηλικίας - Juliet Stone
10. Το παιδί του δημοτικού σχολείου - Christine Arter
11. Ο έφηβος - Rita Kirkwood
12. Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή - Sue Wright
13. Σταδιοδρομία και επαγγελματική εκπαίδευση - Sue Wright
14. Συμβουλευτική - Ann Bond
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
15. Δεξιότητες ακρόασης - Christine Arter
16. Η εξέλιξη του εγγραμματισμού μέσω της αφής - Stephen McCall
17. Κινητικότητα και δεξιότητες αυτονομίας - Juliet Stone
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
18. Η προετοιμασία των ανάγλυφων διαγραμμάτων - Heather Mason και Christine Arter
19. Μαθησιακές δεξιότητες - Rory Cobb
20. Πρόσβαση μέσω της τεχνολογίας - Stuart Aitken
21. Το μαθησιακό περιβάλλον - Christopher Lewis και Hugh Taylor
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ-ΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
22. Αγγλική γλώσσα - Christine Arter
23. Μαθηματικά - Sue Clamp
24. Φυσικές επιστήμες - Steve Minett
25. Ανθρωπιστικές επιστήμες - Christine Arter, Pat Everest και Stephen McCall
26. Ξένες γλώσσες - Carol Gray
27. Τεχνολογία της πληροφορίας - Jane Sutcliffe
28. Μουσική - Sally-Anne Zimmermann
29. Φυσική αγωγή - Christine Arter και Kay Mlin
30. Τέχνη και σχέδιο - Miranda-Kate Brookes και Colin Brookes
31. Εξωσχολικές δραστηριότητες - Angela Beech και Brian McManus
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
32. Παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες και προβλήματα όρασης - Mike McLinden
33. Η εξέλιξη της πρώιμης επικοινωνίας - Helen Hendrickson
34. Εκπαιδευτική τεχνολογία - Nick Bozic
35. Αξιολόγηση και εξέλιξη της λειτουργικής όρασης σε παιδιά και νέους με πολλαπλές αναπηρίες και προβλήματα όρασης - Marianna Buultjens
36. Πολυαισθητηριακή αναπηρία - Heather Murdoch
37. Ζητήματα προγράμματος σπουδών - David Hussey
38. Ζητήματα διαχείρισης στις πολλαπλές αναπηρίες - Anthony Best
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
39. Δουλεύοντας με τις οικογένειες - Juliet Stone
40. Ο περιπατητικός/σύμβουλος δάσκαλος - Dorothy Spragg και Juliet Stone
41. Η υποστήριξη των μαθητών στα γενικά-ενταξιακά σχολεία - Jeanette Lomas
42. Ο δάσκαλος του ειδικού σχολείου - Jeanette Lomas
43. Δεξιότητες συμβουλευτικής - Jeanette Lomas
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
44. Επαγγελματικά προσόντα των δασκάλων για παιδιά και νέους με προβλήματα όρασης - Heather Mason
Βιβλιογραφία

www.politeianet.gr

Η έκδοση του βιβλίου αυτού στην ελληνική γλώσσα μεταφέρει στη δική μας πραγματικότητα την πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία των συγγραφέων από την εκπαίδευση και τα προβλήματα των τυφλών και μερικώς βλεπόντων παιδιών και νέων. Η ευρύτητα των θεματικών ενοτήτων, η ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν την τύφλωση, καθώς και η άμεση και μεστή παρουσίαση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και θα ικανοποιήσουν πολλές και διαφορετικές ομάδες αναγνωστών: εκπαιδευτικούς, ειδικούς θεραπευτές, φοιτητές, ερευνητές, γονείς και όλους αυτούς που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη ζωή των ατόμων με προβλήματα όρασης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

www.politeianet.gr