Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. AMELib
  4. Αρχείο μορφής epub παράγωγο μέσω της εφαρμογής WordToEpub της daisy.org & αξιολογημένο μέσω του ACE της daisy.org
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.