Γεωργόπουλος, Θεόδωρος Γ. [Συγγραφέας]. Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
    • Το δίτομο έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αφορά στο θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε. Ειδικότερα εξετάζει τη φύση, τη δομή και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε., ιδίως μέσω της ανάλυσης των οργάνων και του ρόλου τους, των πηγών δικαίου και του συστήματος ένδικης προστασίας. Επίσης, καταγράφει την εξελικτική πορεία της Ε.Ε., και εξετάζει κρίσιμα ζητήματα εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης υπό τη σκοπιά των γεωπολιτικών, οικονομικών, θεσμικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών εξελίξεων παγκοσμίως. Το έργο αποτελεί πλήρες και εύχρηστο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για τον εφαρμοστή του ευρωπαϊκού δικαίου.