1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γεωργόπουλος, Θεόδωρος Γ. | Καλαβρός, Γρηγόρης-Ευάγγελος
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020
 5. 600 σελίδες ; 17 επί 24
 6. 978-960-654-147-6
  •  Το αντικείμενο του Ουσιαστικού Δικαίου της ΕΕ

    Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

    Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων

   Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών

   Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών

   Περιορισμοί ιδιωτικής προέλευσης

   Περιορισμοί δημόσιας προέλευσης

   Ο σχεδιασμός κοινών πολιτικών για την επίτευξη της κοινής αγοράς

   Η εμβάθυνση της οικονομικής διάστασης της ενοποίησης

   Η εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της ενοποίησης

   Η κοινή εμπορική πολιτική

   Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

   Η συνεργασία για την ανάπτυξη

   H ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας

  • Το δίτομο έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αφορά στο θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε. Ειδικότερα εξετάζει τη φύση, τη δομή και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε., ιδίως μέσω της ανάλυσης των οργάνων και του ρόλου τους, των πηγών δικαίου και του συστήματος ένδικης προστασίας. Επίσης, καταγράφει την εξελικτική πορεία της Ε.Ε., και εξετάζει κρίσιμα ζητήματα εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης υπό τη σκοπιά των γεωπολιτικών, οικονομικών, θεσμικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών εξελίξεων παγκοσμίως. Το έργο αποτελεί πλήρες και εύχρηστο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για τον εφαρμοστή του ευρωπαϊκού δικαίου.