Ψηφιακό Βιβλίο: Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή κειμένου DOC
  5. 496 kb
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.