Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σακελλαρόπουλος, Σπύρος (1967-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Σπύρος Σακελλαρόπουλος
  6. Αθήνα: Gutenberg [Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός], 2004
  7. 334 σελίδες ; 21 εκατοστά
  8. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής : επιμέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης ; 96.
  9. 9600110298
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες 313-334