Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2004

  1. Έκδοση
  2. Σακελλαρόπουλος, Σπύρος (1967-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Gutenberg [Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός], 2004
  5. 334 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής : επιμέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης ; 96.
  7. 9600110298
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 313-334