Ποινολογία-Σωφρονιστική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Χάιδου, Ανθοζωή (1955-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ανθοζωή Χάιδου
 6. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018
 7. 263 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789606222955
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και παράρτημα
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
   1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
   Α. «Εγκληματοποίηση» συμπεριφορών
   Β. Ιστορική εξέλιξη των ποινικών κυρώσεων - Αντιμετώπιση των δραστών
   Ι. Αρχαίοι πολιτισμοί
   ΙΙ. Το δίκαιο της Βίβλου
   III. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο
   IV. Ρωμαϊκό δίκαιο
   V. Βυζαντινό δίκαιο
   VI. Δυτική Ευρώπη (6ος-16ος αιώνας)
   VII. Δυτική Ευρώπη - Σκοποί της ποινής (17ος-18ος αιώνας)
   VIII. Νεότερες αντιλήψεις για τους σκοπούς της ποινής
   IX. Η περίοδος από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα
   Γ. Η εξέλιξη στον ελληνικό χώρο
   3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   4. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ
   5. Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΩΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
   6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
   7. ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   Α. Το κοινοβιακό σύστημα
   Β. Το απομονωτικό ή πενσυλβανικό σύστημα
   Γ. Το μικτό ή ωβούρνειο σύστημα
   Δ. Το προοδευτικό ή ιρλανδικό σύστημα
   8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
   9. ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
   Α. Κλειστό περιβάλλον - Συνέπειες του εγκλεισμού
   Ι. Ένταξη στην υποπολιτισμική ομάδα της φυλακής - Ιδρυματισμός
   II. Επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο
   α. Υγεία
   β. Επικοινωνία
   γ. Άδειες
   δ. Εργασία: Οργάνωση και ευεργετικός υπολογισμός
   III. Πειθαρχικό καθεστώς
   IV. Δικαιώματα των κρατουμένων - Διεθνής προστασία
   Β. Ελεύθερο περιβάλλον
   Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής
   II. Ημιελευθερία
   III. Απόλυση υπό όρους
   10. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
   11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   12. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
   13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ
   Α. Κοινωφελής εργασία
   Β. Κατ' οίκον περιορισμός - Ηλεκτρονική επιτήρηση
   14. Η ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ
   15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθετικά Κείμενα
   Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα ή αποσπάσματα αυτών
   1. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 2776/1999]
   2. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 1492/1950 - ΠΔ 283/1985]
   3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [Ν 1493/1950 - ΠΔ 258/1986]
   4. Ν 4205/2013
   Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις
   5. Ν 4322/2015
   Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις
   6. Ν 4489/2017
   Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις
   7. ΠΔ 342/2000
   Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας
   8. ΠΔ 107/2001
   Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές
   9. ΠΔ 62/2014
   Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του
   10. ΠΔ 96/2017
   Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

   Politeianet