Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου [Συνέδριο]. Εξουσίες επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος. 50 χρόνια Howard Becker

  1. Work (Individual)
  2. 2016
  3. Ελληνικά
    • Το Πρώτο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήµατος και του Κοινωνικού Ελέγχου, το οποίο συνέπεσε και µε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας, προσέφερε ένα βήµα ουσιαστικού και προβληµατισµού και διαλόγου, επιχειρώντας να αποτιµήσει τη συσχέτιση έρευνας, θεωρίας, πράξης (ποινικής αντίδρασης) και δηµόσιων πολιτικών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

      Eemeke