Σιόλας, Άγγελος Γ.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 21 Οκτωβρίου 1948
 4. Αθήνα
 5. Έλληνας
 6. Ελληνική | Αγγλική | Γαλλική
  • 714158790743038852572 ( Personal ) ⟶ VIAF
 7. Original: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. - Rules: RDA
 8. Ελλάδα
  • Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21/10/1948. Τελείωσα το λύκειο “Ζηρίδη” το 1965. Τον Ιούνιο του 1965 πήρα το πρώτο βραβείο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Τον Σεπτέμβρη του 1965 πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις και γράφτηκα στη σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ από την οποία αποφοίτησα το 1970. Από το 1970 έως το 1972 παρακολούθησα μαθήματα στο Institut d’ Urbanisme de Paris απ’ όπου και πήρα το Δίπλωμα Πολεοδόμου τον Ιούνιο του 1972. Τον Οκτώβρη του 1973 γράφτηκα για διδακτορικό δίπλωμα στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΕΗΕSS) στο Παρίσι. Η διατριβή υποστηρίχτηκε τον Οκτώβρη του 1982. Υπηρέτησα στο Πολεμικό Ναυτικό (9μήνες) το 1975 – 76. Διορίστηκα σε θέση βοηθού στην έδρα Αγροτικής Αρχιτεκτονικής και Στοιχείων Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων ΕΜΠ με καθηγητή τον κ. Αλέξη Παπαγεωργίου (17/4/78). Εντάχθηκα από τον Οκτώβρη 1982 στη βαθμίδα του λέκτορα με την Υπουργική απόφαση Β2 (5120) της 23/8/83. Μονιμοποιήθηκα το 1984 και επανεντάχθηκα στη βαθμίδα του λέκτορα το 1985. Εκλέχτηκα Επίκουρος καθηγητής του τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού τον Ιούνιο του 1989. Εκλέχτηκα αναπληρωτής καθηγητής του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού τον Μάιο του 1996. Διευθυντής του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού από το 1999 έως το 2013. Πρόεδρος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το 2010 έως το 2013. Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το 2013 έως σήμερα Μέλος του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ από το 2010 έως 2013. Γνωρίζω Γαλλικά και Αγγλικά. Είμαι παντρεμένος με τη Λίζα Μποτουροπούλου, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο και πατέρας ενός αγοριού, Ηλεκτρονικού Ε.Μ.Π. 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το ΕΜΠ με βαθμό 7,04 το 1970 (βεβαίωση, αρ.1). Βασικοί καθηγητές μου ήσαν οι Θ. Βαλεντής, Ι. Δεσποτόπουλος, Κ. Μπίρης, Π. Μιχελής, Ι. Λιάπης και Ν. Εγγονόπουλος. 2 Δίπλωμα Πολεοδομίας από το Institut d’ Urbanisme de Paris (I.U.P) το 1972 μετά από δύο χρόνια φοίτηση 1970-71 και 1971-72 Διδακτορική διατριβή 3eme cycle στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (E.H.E.S.S) και στο Πανεπιστήμιο Rene Descartes με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Paul Henri Chombart de Lauwe με θέμα “ La Formation et l’ evolution des Quartiers de la region d’ Athenes” (ο σχηματισμός και η εξέλιξη των συνοικιών της περιοχής Αθηνών). Τελική υποστήριξη διατριβής στις 28/10/82 στο Πανεπιστήμιο Rene Descartes – Paris V. Βαθμός: Άριστα (βεβαιώσεις 5,6). Επιτροπή: L.V. Thomas (καθηγητής Paris V), R. Guerrand (αρχιτέκτων καθηγητής U.P.8), Κ. Βεργόπουλος (καθηγητής Paris VIII, ΑΠΘ) καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής. Υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης για συνέχιση των σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 η οποία ανανεώθηκε μέχρις τις 31/12/1974. Δίπλωμα και μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση ΙΙΙ World Biennale of Architecture Interarch 1985, στη Σόφια. 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3.1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 3.1.1 Διδασκαλία από το 1977 ως το 1983. Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 σαν βοηθός στα πλαίσια των μαθημάτων της έδρας της Αγροτικής Αρχιτεκτονικής και Στοιχείων Αρχιτεκτονικής, έχω συμμετάσχει στην επεξεργασία των ασκήσεων, στις ασκήσεις και στη διδασκαλία των εξής μαθημάτων.  Αγροτική Αρχιτεκτονική (7ο εξάμηνο TATM).  Κτιριολογία Αγροτικών κατασκευών (9ο εξάμηνο TATM).  Οικοδομική Αγροτικών κατασκευών (6ο εξάμηνο TATM).  Αρχιτεκτονική Ι (7ο εξάμηνο Πολιτικών Μηχανικών)  Αρχιτεκτονική ΙΙ (9ο εξάμηνο Πολιτικών Μηχανικών)  Αγροτική Τεχνολογία (8ο εξάμηνο TATM). 1.1.2 Διδασκαλία από το 1983 έως το 1989 1983-84 Οικοδομική αγροτικών κατασκευών (6ο εξάμηνο TATM). Κτιριολογία κατασκευών (9ο εξάμηνο TATM). 1984-85 Αστική Γεωγραφία (8ο εξάμηνο TATM) σε συνεργασία με Μ. Μυρίδη. Κτιριολογία αγροτικών κατασκευών (9ο εξάμηνοΣΑΤΜ). 1985-86 Αστική Γεωγραφία (8ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) σε συνεργασία με Κ. Κουτσόπουλο. Κτιριολογία αγροτικών κατασκευών (9ο εξάμηνο TATM). 3 1986-87 Αρχιτεκτονική ΙΙ (9ο εξάμηνο Πολ. Μηχανικών). Κτιριολογία αγροτικών κατασκευών (9ο εξάμηνο TATM). Οικιστικά συστήματα του Αγροτικού χώρου και σχεδιασμός του φυσικού χώρου. Αστική Γεωγραφία. 3.1.3 Διδασκαλία και Ασκήσεις από το 1989 – 1996. 1989 – 90 1) Αστική Γεωγραφία (6ο Εξαμηνο ΣΑΤΜ). 2) Αρχιτεκτονική (6ο Εξαμηνο ΣΑΤΜ). 3) Οικιστικά Συστήματα και Σχεδιασμός στο Φυσικό Χώρο (9ο Εξάμηνο TATM). 4) Πολεοδομικός & Χωροταξικός Σχεδιασμός (σε συνεργασία με τον Τομέα Πολεοδομίας & Χωροταξίας ΕΜΠ) (8ο εξάμηνο TATM). 5) Εφαρμογή Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού (9ο Εξάμηνο TATM). 6) Κτιριολογία Αγροτικών κατασκευών (9ο εξάμηνο TATM). 1990-91, 1991-92 1) Αστική Γεωγραφία (6ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 2) Αρχιτεκτονική (6ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 3) Πολεοδομία (7ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 4) Εφαρμογές Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού (9ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 5) Οικιστικά Συστήματα & Σχεδιασμός στο Φυσικό Χώρο (9ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 6) Κτιριολογία Αγροτικών Κατασκευών (9ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 1992-93, 1993-94, 1994-95 1) Αστική Γεωγραφία (6ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 2) Αρχιτεκτονική (6ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 3) Πολεοδομία (7ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 4) Οικιστικά Συστήματα & Σχεδιασμός στο Φυσικό Χώρο (9ο Εξάμηνο ΣΑΤΜ) 5) Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας (8ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 3.1.4 Διδασκαλία και Ασκήσεις από το 1996 – 2014 1) Αστική Γεωγραφία (5ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 2) Πολεοδομία (7ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 3) Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού (9ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 4) Οικιστικά Δίκτυα (6ο εξάμηνο ΣΑΤΜ) 4 3.1.5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ακαδημαϊκα έτη 2001-2014, Ανάλυση Οικιστικών Δικτύων, ΔΜΠΣ: Γεωπληροφορική. Ακαδημαϊκα έτη 2009-2014, Οικιστικά Συστήματα και Σχεδιασμός στο Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον, ΔΠΜΣ : «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική». 3.2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Ως επιβλέπων: 2012: Π. Καραϊσκος, Η χρήση δεικτών στο Οικιστικό Σύστημα της πόλης 2012: Ε. Μπακογιάννης, Επαναπροσέγγιση του πολεοδομικού σχηματισμού των Αστικών Αυτοδιοικητικών Μονάδων (ΑΑΜΟ) και διατύπωση ερευνητικής πρότασης με γνώμονα τον σχεδιασμό των αστικών λειτουργιών. 2010: Κ. Δημόπουλος, Η σύγχρονη Δυτική Μητρόπολη: επαναπροσέγγιση του πολεοδομικού σχηματισμού, επαναπροσδιορισμός του όρου και η διατύπωση μιας νέας ερευνητικής προοπτικής Ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής των διδακτορικών που υποστηρίχθηκαν: 2002: Ν. Μπαρμπόπουλος: Προς τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή πόλη. Αποτίμηση πολιτικών και προσέγγιση μεθοδολογίας σχεδιασμού αστικών μεταφορών. 1999: Κ. Θεοδωρακάκου: Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης. Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. 1780/1800 – 1950. 1999: Γ. Βαρελίδης: Προτεινόμενο πλαίσιο οικιστικών αναπλάσεων στον αστικό και περιαστικό Ελλαδικό χώρο. Κοινωνικές, θεσμικές, επιχειρησιακές, πολεοδομικές συνιστώσες ΕΜΠ. ΤΕΜΦΕ. 1994: Γ. Φώτης: Βασισμένος σε σενάρια Χωροθετικού Σχεδιασμού. Μια προσέγγιση μέσω των Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων. ΣΑΤΜ. 1991: Λ. Άγα: Η ποιοτική απόδοση των διαδοχικών πλατειών της χώρας Φολεγάνδρου. ΣΑΤΜ. 3.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.3.1 Η Πεζοδρόμηση της Φ. Νέγρη και οι Επιπτώσεις στη γύρω περιοχή. Αγγελίδης Θ., Αντωνάτου Ο., Δαμιανού Φ., Παναγιωτοπούλου Κ., 1989. 3.3.2 Μελέτη της Περιοχής Ελληνικού για Χρήσεις Γης και Αγορά Κατοικίας. Αποστόλης Νίκος, Αρμενιάκου Μαρία, Καλλιμέρης Γιάννης, Τσιγαρά Φ., 1989. 5 3.3.3 Οι Επιπτώσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας από την Ολυμπιάδα το 1996. Κρεμμύδας Παναγιώτης, Ρομπολά Λίνα, Καμπουρίδης Μιχάλης, 1990. 3.3.4 Αστική Εξέλιξη της Αθήνας  Χωροθέτηση της Αναψυχής. Δημητράκη Λεμονιά, Μουμούρη Μαρία, Κουτσάκος Γιάννης, 1991. 3.3.5 Πολεοδομικές Ρυθμίσεις στη Βιομηχανική Ζώνη του Περιστερίου. Γαβριελάτου Α., Τσίπα Ευ., 1992. 3.3.6 Οικιστική Ανάπτυξη Νομού Έβρου. Διαμαντίδου Σωτηρία, 1992. 3.3.7 Συσχέτιση Κυκλοφοριακών Παραμέτρων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κοφινάκου Εύα, 1993. 3.3.8 Πολεοδομικές Ρυθμίσεις στη Βιομηχανική Περιοχή του Μοσχάτου. Μπάδρα Μαρία, Παπαδάκη Πελαγία, 1993. 3.3.9 Φυσιογνωμία Οικισμών Νομού Αρκαδίας. Διαμαντοπούλου Μαρία, Κόττης Ηλίας, Σπύρου Παναγιώτα, 1993. 3.3.10 Χάραξη Λεωφ. Θηβών  Πολεοδομικά και Κυκλοφοριακά Προβλήματα. Κρόμπα Αγγέλικα, Μυλωνάκη Μαρία, 1993. 3.3.11 Συσχέτιση Δικτύου Μεταφορών και Τάσεων Συγκέντρωσης Βλάχου Βασιλεία, Κοφινάκος Παναγιώτης, Λυμπεροπούλου Ελισάβετ,1993. 3.3.12 Κρατικά Στεγαστικά Προγράμματα στην Αττική. Κατράνης Αλέξανδρος, Ψυχάρη Παρασκευή, 1994. 3.3.13 Χρήσεις Γης και Κυκλοφορία στα Άνω Λιόσια. Κλέντου Δήμητρα, 1994. 3.3.14 Οικιστική Ανάπτυξη στην Επαρχία Μεγαλόπολης. Καραϊσκος Περικλής, 1994. 3.3.15 Πολεοδομική Μελέτη Χρήσεων Γης στο Δήμο Ταύρου. Παπαευσταθίου Νικόλαος, Τόρης Νικόλαος, 1995. 3.3.16 Πολεοδομική Μελέτη Χρήσεων Γης με Γ.Σ.Π στην Καστέλα Δήμου Πειραιά. Παγουρτζή Έλλη, 1995. 3.3.17 Πειραματική Χρήση Η/Υ στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό στη Μεγαλόπολη. Κασσίδης Αθανάσιος, Σεπέτης Γεώργιος, 1996. 3.3.18 Οικιστική Φυσιογνωμία της Σύρου. Λειβαδάρα Αικατερίνη, 1996. 3.3.19 Μελέτη για την Ανάπλαση του Αεροδρομίου του Ελληνικού. Κύρλας Παντελής, Μεγρέμης Δημήτρης, 1996. 3.3.20 Χωροθέτηση Προσφυγικών Πληθυσμών και Πληθυσμιακές Ανακατατάξεις στην Αθήνα. Αιγίδης Αριστοκλής, 1996. 3.3.21 Συσχέτιση Χρήσεων και Αξιών Γης και Κυκλοφοριακών Αναγκών κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας. Θωμόπουλος Αθανάσιος, Σαμπατακάκης Κυριάκος, 1997. 3.3.22 Μελέτη Αναβάθμισης των Ιωαννίνων με Διατήρηση του Ιστορικού Κέντρου. Ξενάκη Ιουλία, 1997. 3.3.23 Ανάπλαση ως Εργαλείο Πολεοδομικής Αναβάθμισης Παραδοσιακών Ενοτήτων στην Αθήνα. Κυριαζόπουλος Σταύρος, 1997. 3.3.24 Υπερτοπικά Κέντρα Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λεκανοπεδίου. Καραμανιώλας Ιωάννης, 1997. 3.3.25 Οικιστική Διάρθρωση της Ν. Πάρου. Προβλήματα και Προοπτικές. Γιάννης Μαρακάκης 1997. 6 3.3.26 Πολεοδομική Μελέτη σε Περιοχές του Δήμου Ραφήνας. Αντνάν Ομπέντ, 1997. 3.3.27 Οικιστική Ανάπτυξη της Νάξου, Προβλήματα, Προοπτικές. Γεωργαράκος Παναγιώτης, 1997. 3.3.28 Τουριστική Ανάπτυξη και Οικιστική Διάρθρωση της Μάνης. Κατσώλα Δήμητρα, 1998. 3.3.29 Ιστορικό Κέντρο Άρτας  Προβλήματα και Προοπτικές. Σκούρα Λουΐζα, 1998. 3.3.30 Λευκάδα. Παλαιά Πόλη και Διαδικασίες Επεμβάσεων. Δάγλας Ι., 1999. 3.3.31 Πολεοδομικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Παραλιακής Ζώνης του Ηρακλείου. Νιργιανάκη Ελευθερία, 2000. 3.3.32 Χωροταξικές Επιπτώσεις από τη Σύνδεση Ρίου Αντιρρίου. Μαρινοπούλου Μαργαρίτα, 2000. 3.3.33 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για Ανάδειξη Μνημείων του Μυστρά της Λακωνίας. Κουλογεωργίου Παναγιώτης, 2000. 3.3.34 Πολεοδομικές και Κυκλοφοριακές Επιπτώσεις από την “Σταυρού Ελευσίνας” Αμπατιέλος Γεράσιμος, 2000. 3.3.35 Ο Πειραιάς, η Εξέλιξη και ο Ρόλος του Πειραϊκού Λιμενικού Συγκροτήματος στην Ανάπτυξη της Ευρύτερης Περιοχής και η Προσφορά στην Εθνική Οικονομία. Συρίγου Σύλβια, 2000. 3.3.36 Φαληρικός Όρμος: Εξέλιξη και Προοπτικές με την Ευκαιρία της Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Λάνης Χρήστος, 2000. 3.3.37 Στρατηγική για την Ανάδειξη της Πόλης του Λαυρίου. Καραβία Ευαγγελία, 2001. 3.3.38 Προοπτικές Αναβάθμισης μιας Αστικής Περιοχής. (Αγ. Παντελεήμων – Πλ. Αττικής), Ζιούβας Ν., 2001. 3.3.39 Νέο Αεροδρόμιο και Μεταβολή των Χρήσεων Γης στα Μεσόγεια. Κουρτέλη Α., Μανουσάκης Γ., 2001. 3.3.40 Σχέδιο Ανάπτυξης και Προκαταρκτική Πράξη Εφαρμογής στα Καμένα Βούρλα. Βαλτινός Ε., 2001. 3.3.41 Από την Πόλη στη Μητρόπολη. Κ. Δημόπουλος, 2002. 3.3.42 Οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και η ευρωπαϊκή εμπειρία, 2007 3.3.43 Ανάλυση του οικιστικού δικτυού της νήσου Αίγινας. Προβλήματα και προοπτικές, 2008 3.3.44 Προτάσεις ανάπλασης των κεντρικών περιοχών της Ελευσίνας, 2008 3.3.45 Ανάλυση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του Δήμου Νέας Ιωνίας, 2009 3.3.46 Η έκτος σχεδίου δόμησης και το περιβάλλον, 2010 3.3.47 Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές προοπτικές των δημοτικών ενοτήτων Μάνδρας και Μαγούλας, 2011 3.3.48 Πεζοδρόμηση σε βασικούς εμπορικούς δρόμους. Η περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου, 2011 3.3.49 Πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός του Καλλικρατικού Δήμου 7 Λυκόβρυσης - Πεύκης. Προβλήματα και προοπτικές, 2011 3.3.50 Πολεοδομική διερεύνηση και προοπτικές του Δήμου Κερατσινιού – Δραπετσώνας, 2012 3.3.51 Από τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα στα Open Mall. Η περίπτωση του Δήμου Κηφισιάς, 2012 3.3.52 Πολεοδομική οργάνωση και πιλοτικός σχεδιασμός τμήματος της έκτος σχεδίου περιοχής του Δήμου Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου με χρήση GIS, 2012 3.3.53 Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές προοπτικές των δημοτικών ενοτήτων Ερέτριας και Αμάρυνθου, 2012 3.3.54 Πρότυπος πολεοδομικός σχεδιασμός στην περιοχή "αεροδρόμιο" του Δήμου Ελευσίνας, 2012 3.3.55 Πολεοδομική διερεύνηση και προοπτικές του δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, 2012 3.3.56 Διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας ως προς περιορισμούς της κυκλοφορίας σε προστατευόμενες περιοχές. Το παράδειγμα του οικισμού των Σπετσών, 2012 3.3.57 Καλές πρακτικές για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε πόλεις της Ευρώπης. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Ιωαννίνων, 2013 3.3.58 Ενσωμάτωση των σιδηροδρομικών σταθμών Λαμίας και Λιανοκλαδίου στον αστικό ιστό της πόλης της Λαμίας, 2013 3.3.59 Ο Δήμος Περιστερίου υπό πολεοδομική και κυκλοφοριακή θεώρηση: απεικόνιση και προοπτική εξέλιξής του, 2013 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 4.1 «Γεωγραφική έρευνα Κυκλοφοριακής - Πολεοδομικής - Περιβαλλοντικής Αρθρωσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας» που εκπόνησε το Ε.Μ.Π. - Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού κατά τα έτη 1991 - 1993 με φορέα ανάθεσης τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας. 4.2 «Χωροταξική ένταξη περιβαλλοντική αποκατάσταση και αξιοποίηση των λατομικών χώρων της κοινότητας Κοσκινού Ρόδου». ΣΑΤΜ – ΕΜΠ. 1995-96. 4.3 «PREDICT - Pollution Reduction by information and Control Techniques». Φορέας συντονιστής: Castle Rock Consultants (C.R.C.) Ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DRIVE. 4.4 “Απογραφή Οικιστικών και Πολεοδομικών Στοιχείων της Αθήνας”. Φορέας Ανάθεσης ΔΕΠΟΣ. Ιούνιος 1988 4.5 Έρευνα Συνολικών Παρεμβάσεων και Αξιοποίηση της Ενιαίας Έκτασης του Στρατοπέδου Β. Φορέας Ανάθεσης ΑΣΔΑ, Μάιος 1991. 4.6 Έρευνα Διαμόρφωσης Χώρων Πρασίνου και Αναψυχής στη Δυτική Αθήνα. Πύργος Βασίλισσας. Φορέας Ανάθεσης ΑΣΔΑ 4.7 Γεωγραφική Έρευνα Πολεοδομικής, Κυκλοφοριακής, Περιβαλλοντικής Άρθρωσης Δήμων Δυτικής Αθήνας – Πειραματική Εφαρμογή. Διαμόρφωση Τοπικού 8 και Υπερτοπικού πρασίνου – Παράλληλο Δίκτυο Ύδρευσης – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δυτ. Αθήνας. Φορέας Ανάθεσης ΑΣΔΑ., Δεκέμβρης 1991, 4.8 Τεχνικοοικονομική Έρευνα Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Εσωτερικού Δικτύου Mini – Bus στη Δυτική Αθήνα. Φορέας Ανάθεσης ΑΣΔΑ. Ιανουάριος 1995. 4.9 “Γεωμετρική τεκμηρίωση του Κάστρου της Μυτιλήνης με σύγχρονες Φωτογραμμετρικές και Τοπογραφικές μεθόδους”. ΔΑΒΜΜ, Ιανουάριος 1996. 4.10 Ανάλυση και Αναγνώριση της Πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής Φυσιογνωμίας της νήσου Νάξου και διερεύνηση του Θεσμικού Πλαισίου Προστασίας. Φορέας Ανάθεσης, Υπουργείο Αιγαίου. Μάρτιος 2002. 4.11 Διερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Πολιτικών για τη δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Κινητικότητας», Δήμος Καρδίτσας, ΣΑΤΜ, 2003-2005. 4.12 «PORTAL – Promotion of Results in Transport Research and Learning». Xρηματοδοτούμενο από την Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Δ/νση Μεταφορών.. 2000-2004 4.13 «PRECO – Permanent Regional Cooperation», ECOS – OUVERTURE programme, συντονιστής: Rhein-Main Verkehrsverbund RMV. Αντικείμενο η διερεύνηση της εφικτότητας μιας ολοκληρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων δημόσιας συγκοινωνίας στις πόλεις: Δρέσδη, Φρανκφούρτη, Πόρτο, Βουδαπέστη, Αθήνα. 2000 - 2004. 4.14 «Ένταξη του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη και Χάραξη πολιτικής για το μηχανοκίνητο δίκυκλο». 2001-2004. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4.15 «PLUME - Planning and Urban Mobility in Europe», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Research. ΕΜΠ-ΣΑΤΜ.. 2002-2004. 4.16 «Διερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων Πολεοδομικών και κυκλοφοριακών Πολιτικών. H περίπτωση της Ελευσίνας», Δήμος Ελευσίνας, ΣΑΤΜ, , 2003-2006. 4.17 «BYPAD - Platform. Further Implementation αnd Improvement οf Cycling Audits ιn EU Cities αnd Regions. Training of Certified Auditors and Continuous Exchange of Knowledge on Cycling Policy by Setting up a Bypad Platform», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. 4.18 «CYRONMED: Cycle Route Network of Mediterranean region», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τo European Regional Development Fund (ERDF) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του INTERREG III B ARCHIMED, Άξονας ΙΙ: Transport and Telecommunications Networks, Μέτρο 2.1: Development of effective and sustainable transport systems, 2006-2008. 4.19 «Μέτρα εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Εξειδίκευση της στρατηγικής της Ελλάδας για την αστική κινητικότητα με πιλοτική έρευνα σε περιοχές της Αθήνας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. 9 Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2008 - 2010). 4.20 «Σχεδιασμός υποδομής Ποδηλάτου στα Πάρκα Χωροφυλακής (Σταθμός Μετρό Κατεχάκη) και Ιλισίων και μεταξύ τους σύνδεση διαμέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, Πολυτεχνειούπολης και Πανεπιστημιούπολης». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2008 -2011) 4.21 «Έρευνα μεθόδων εφαρμογής για την προώθηση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα -. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2008 - 2011). 4.22 «Διερεύνηση της πολεοδομικής και κυκλοφοριακής και κατάστασης των περιοχών Καστρί και Πολιτεία στον ιστό της Ν. Ερυθραίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2007 – 2010). 4.23 «Έρευνα για την υλοποίηση μεγάλου μήκους ποδηλατικών διαδρομών στην Αθήνα. H περίπτωση της διαδρομής Kηφισιά – Φάληρο. 1 Nότιο Τμήμα: Φάληρο – Πλ. Ομονοίας) 2. Βόρειο Τμήμα: Πλ. Ομονοίας – Κηφισιά)», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ – ΕΤΕΡΠΣ (2009 - 2011). 4.24 Διερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών πολιτικών. Η περίπτωση του Ιστορικού κέντρου Νέας Ερυθραίας, Φορέας Ανάθεσης Δήμος Νέας Ερυθραίας, (2008) 4.25 Έρευνα πολεοδομικής αναβάθμισης και κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ωρωπού, Φορέας Ανάθεσης, Δήμος Ωρωπού, (2008) 4.26 Στρατηγικό σχέδιο δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης με αναδιοργάνωση των ελεύθερων χώρων – πεζοδρόμων και δημιουργία κέντρου στο Δήμο Κρωπίας, Φορέας Ανάθεσης Δήμος Κρωπίας, (2010) 4.27 Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Θρακομακεδόνων», Δήμος Θρακομακεδόνων, (2009-2010) 4.28 Έρευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου», Δήμος Βάρης, (2009-2010) 4.29 Ανάπτυξη μεθόδου αναβάθμισης του λειτουργικού και αισθητικού οδικού περιβάλλοντος μέσω μικρής κλίμακας έργων, Δήμος Καρδίτσας, (2009-2010) 4.30 Έρευνητική υποστήριξη του Δήμου Χαλκίδας προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο Πολεοδομίας και Μεταφορών, Δήμος Χαλκίδας, (2011-2012) 10 4.31 «Έρευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου», Δήμος Κατερίνης, (2010-2012) 4.32 «Ερευνητική υποστήριξη του Δήμου Χαλκίδας προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο Πολεοδομίας και Μεταφορών», Δήμος Χαλκίδας Κατερίνης, (2011-2013) 4.33 «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στη Δ.Α.Ε.Μ. του Δήμου Αθηναίων για την ωρίμανση του έργου βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή του Γουδή», Δήμος Αθηναίων ΔΑΕΜ, (2013 – 2014) 4.34 «Ερευνητική συνδρομή στην Περιφέρεια Αττικής ως προς την προοπτική αξιοποίησης για περπάτημα και ποδήλατο εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών. Το παράδειγμα της γραμμής Αγ. Ανάργυροι-Λαύριο», Περιφέρεια Αττικής. (2014 – …) 4.35 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατοικιών στο φυσικό περιβάλλον σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην περιοχή Θίνες Κυπαρισσίας, Κότινος ΑΕ, ( 2014 - …) 5. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 5.1 Themesmead une Ville Nouvelle: Projet et Realisation Thamesmead: Μια νέα πόλη: Σχέδια και Πραγματοποίηση. 5.2 La Formation et l’ Evolution des quartiers de la region d’ Athenes (1828 – 1980). (Le type et la forme de la gitonia dans le processus de la transformation de la Grece). 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 6.1 Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις. ΕΜΠ, σελίδες 71 (45 + 26 πίνακες). 1994. 6.2 Εισαγωγή στη θεωρία και στην εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής. Σημειώσεις ΕΜΠ, σελ.144. 1994. 6.3 Αστική Γεωγραφία. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Κ. Κουτσόπουλο. Ε.Μ.Π., σελίδες 149. Σημειώσεις για το μάθημα της Αστικής Γεωγραφίας. 2000. 6.4 Οικιστικά συστήματα και σχεδιασμός στο φυσικό χώρο. Σημειώσεις ΕΜΠ, σελ. 83. 2000. 6.5 Άνθρωπος και χώρος. Σημειώσεις ΕΜΠ, σελ.264. 2002. 7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 7.1 Ανθρακωρυχεία Νέας Ιωνίας. Η Διαδικασία Ένταξης στο Σχέδιο Πόλης και ο Ρόλος του Αρχιτέκτονα. Θέματα χώρου και τεχνών 11/1980, σελ. 80–83. Σε συνεργασία με Ε. Σιόλα και Σοφία Αυγερινού. 7.2 Χώροι Υπαίθριων Συγκεντρώσεων στην πόλη. Περιοδικό “Επιστημονική σκέψη”, Ιούλιος – Αύγουστος 1982, Νο 8, σελ. 97-101. Σε συνεργασία με Ε. Σιόλα. 7.3 Μεθοδολογικά Προβλήματα Καθορισμού της Έννοιας “Χώρος στην Κατοικία”. Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. Αθήνα, Ιανουάριος 1984. Τόμος 3, σελ.81-82. 11 7.4 CIAM 1933-1983. Τριήμερη διεθνής συνάντηση (Συλλογική έκδοση) – (ΤΕΕ – ΣΑΔΑΣ) 1984. 7.5 Η Προβληματική για την “Αισθητική” των πόλεων. Δελτίο ΣΑΔΑΣ Μάρτης – Απρίλιος 1985, σελ. 40-42. 7.6 Οι Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα και οι Νέες Μορφές Οργάνωσης του Χώρου. Δημοσίευση στο τεύχος “H Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται”. Έκδοση ΥΠΠΕ–ΣΑΔΑΣ. ΑΘΗΝΑ, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 σελ. 84-90. 7.7 Η “Γέφυρα” Στοιχείο Οπτικής Ποιότητας ενός Αυτοκινητόδρομου. Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση. Ιανουάριος – Μάρτιος 1986. Σελίδες 16. Σε συνεργασία με Ι. Κοφίτσα. 7.8 Οι Χώροι Ψυχαγωγίας στα Εξάρχεια. Δελτίο ΣΑΔΑΣ, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1986, σελ. 51-53. 7.9 Η Φυσιογνωμία των Χωριών της Αρκαδίας (βιβλίο). Εκδόσεις Β. Κοκοτσάκη. Αθήνα 1986. Τόμος Α, σελ. 111 + Πίνακες. 7.10 Le Piree: Le Port d’une Capitale Demesuree. Δημοσίευση στο βιβλίο “Villes – Ports de la Mediterranne Occidentale” – Βεβαίωση της Ecole d’Architecture de Marseille – σελ.15 + πίνακες. Σε συνεργασία με Κ. Κουτσόπουλο. 7.11 O Αρχιτέκτων Β. Τσαγρής. Μια πρώτη προσέγγιση των Αρχιτεκτονικών Προβλημάτων της Εποχής 1920 – 1940. Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση. Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1987, σελ. 227 – 242. Σε συνεργασία με Ε. Σιόλα. 7.12 Spatial Regulations and Practice in Greece. Regional plans 1983-87. Πρακτικά XXVIII European Congress Of The Regional Science Associations. 25-28 Αυγούστου 1987. Τόμος 3, σελ. 120-128. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο. 7.13 Η Νομοθεσία για τη Ρύθμιση του Χώρου στην Ελλάδα και η Εφαρμογή της στο Σχεδιασμό της Περιόδου 1983-1987. Πρακτικά Θ΄ Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου σελ. 136-155. Αθήνα, Ιούνιος 1988. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο. 7.14 Η μικρή και η μεγάλη κλίμακα της πόλης – Προβλήματα σχεδιασμού. Τεχνικά χρονικά. Διμηνιαία έκδοση: 4/1990 σελ. 15 – 16. 7.15 The Role of Regional Administration in Urban Revitalization. Speeches of Plenary Sessions & Abstracts of Papers – IV World Congress of the Regional Science Association International 26 – 29 Μαΐου 1992 Mallorca, σελ.187-188. Σε συνεργασία με Μόσχο Διαμαντόπουλο. 7.16 Αστικές Λειτουργίες και Θεωρίες περί “κέντρων” στη Σύγχρονη Πόλη. 7/7/92 Πρακτικά ΑΣΔΑ, σελίδες 5, 2/3/95 7.17 Κολωνάκι: Μία ισορροπία που δεν αντέχει επεμβάσεις. The World Of The Buildings: 3/1993 σελ. 148-154. 7.18 Οι Αφανείς Παράγοντες του Σχεδιασμού. Τεχνικά Χρονικά – Διμηνιαία Έκδοση: 5/93 σελ. 93 – 96. 7.19 Ποικίλο Όρος και Δυτική Αθήνα – Προβλήματα Αναβάθμισης, Ενοποίησης και Αξιοποίησης. Πυρφόρος, 6/1993 σελ. 66 – 72. 12 7.20 La Situation et les Perspectives de l’ Habitat au Centre d’ Athenes – Architecture at the Crossroads. Chicago. UIA, 1993 σελ. 1-6 (στα Γαλλικά). 7.21 Ο Περιφερειακός Αστικός Χώρος και οι Μορφές Διοίκησης και Οργάνωσης του – Περιφερειακή Επιστήμη στην Ελλάδα: Ανασκόπηση και Προοπτικές. Έκδοση Ε.Μ.Π. 1993, σελ. 50-64. 7.22 Η Συμβολή των Συγκοινωνιακών Δικτύων στη Στρατηγική Άρθρωσης και Επανασύνδεσης των Πολεοδομικών Ενοτήτων για την ανασυγκρότηση της πόλης. Η περίπτωση της Δυτικής Αθήνας. Τεχνικά Χρονικά. 1/1994 σελ.237- 264. Σε συνεργασία με Θάνο Βλαστό. 7.23 Οι μη Επιπτώσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Περιβάλλον. Η Διεπιστημονική Προσέγγιση των Προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας. Επιστήμες και Περιβάλλον στα τέλη του αιώνα, Προβλήματα και Προοπτικές. 1994 σελ. 295-300. Ε.Μ.Π. – ΚΕΜΔΙΠΑ. Σε συνεργασία με Μόσχο Διαμαντόπουλο. 7.24 Βαρκελώνη. Η μεγάλη Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική Παρέμβαση. The World οf Buildings. Αθήνα, Ιούνιος 5/1994, σελ. 186-194. 7.25 Προτάσεις Πολεοδομικής και Κυκλοφοριακής Ενοποίησης στην πόλη – Η Δυτική Αθήνα. Έκδοση Ε.Μ.Π. 1994, σελίδες 183, αρ. έγκρισης Πρυτανικού Συμβουλίου: 11772/28-6-94. Σε συνεργασία με Θάνο Βλαστό. 7.26 Συσχετισμοί των Φορολογητέων Αξιών Ακινήτων με τις Χρήσεις Γης και η Χαρτογραφική τους Απόδοση. Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση, 1994. Τόμος 14, τεύχος 4, σελ. 389-412. Σε συνεργασία με Β. Καραργύρη, Ν. Δασκαλόπουλο. 7.27 Ορισμένα Προβλήματα Ένταξης Συγκροτημάτων Οργανωμένης Δόμησης στον Αστικό Χώρο. Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση 1994. Τόμος 14, τεύχος 4, σελ.363-385. Σε συνεργασία με Γ. Βαρελίδη. 7.28 Προς ένα ασφαλές και ήπιο αστικό περιβάλλον μέσω μιας στρατηγικής παρεμβάσεων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού χώρου. Πρακτικά 1 ου συνεδρίου οδικής ασφάλειας. ΑΠΘ – ΕΜΠ – ΤΕΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ, Μάρτιος 1994. Σε συνεργασία με Θ. Βλαστό. 7.29 Η Αθήνα τη νύχτα. Πρακτικά συνεδρίου “Ένα όραμα για την Αθήνα”. Σεπτέμβριος 1994. Έκδοση ΤΕΕ, σελ. 93-98. 7.30 Une Zone Industrielle Centrale au Centre d’ Athenes – Les Problemes de Restructuration Urbaine (Στα γαλλικά). Έκδοση βιβλίου με θέμα “Polarisation Villes Europeenes”, Εκδόσεις ANTHROPOS (Paris). Ιανουάριος 1995, Aρ. βεβαίωσης C5/Cs/:95008, σελίδες 16. 7.31 Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών γης σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας. Εφαρμογή για την περιοχή της Πλάκας. 6η Συνάντηση Χρηστών ARC – INFO. Νοέμβριος 1996. Με Π. Ζεντέλη, Α. Ζαχαρόπουλο. 7.32 Προτάσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση της Δυτικής Αθήνας. Πρακτικά συνεδρίου “Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αθήνας”, Νοέμβριος 1997. 7.33 Οι μεταβολές των χρήσεων και αξιών γης στον Αθηναϊκό χώρο (1949 – ‘74), συνάρτηση και αποτέλεσμα της οικονομικής εξέλιξης. Πρακτικά Συνεδρίου. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – 13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, Δεκέμβρης 1999, σελ. 239 – 261. Με Δημ. Στάμου. 7.34 Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική φυσιογνωμία των οικισμών των Κυθήρων. Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα. Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών – Ε.Α.Π Κυθήρων. Σεπτέμβριος 2000. 7.35 Βυζαντινά Μνημεία του Μυστρά και της Μονεμβασίας και δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάδειξή τους. 10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Νοέμβριος 2000, Αθήνα. 7.36 Approaching the Paradigm of Habitation in the Western Prehistoric Cyclades Using GIS Technology and Quantitative Methods. Πρακτικά συνεδρίου: GIS and Archaeological Predictive Modeling: Large – Scale Approaches to Establish a Baseline for Site Location Models. Northern Illinois University and Argonne National Laboratory - USA. Παρουσιάστηκε poster διαστάσεων 0,80  1,20. Μάρτιος 2001. Με Ε. Χατζηνικολάου. 7.37 Ολυμπιακά Έργα: Χρήσεις και αξίες γης. Τεχνικά Χρονικά: Η πορεία των Ολυμπιακών Έργων και η επομένη ημέρα των Αγώνων. Απρίλιος 2001. ΤΕΕ – ΠΕΑ – UIA. 7.38 Αττική Οδός και οι Παρόδιες χρήσεις στους Δήμους Αμαρουσίου – Χαλανδρίου – Βριλησσίων. Πρακτικά Συνεδρίου: Παρόδιες χρήσεις γης και Διαχείριση προσβάσεων. Απρίλιος 2001. ΤΕΕ – ΠΣΔΑΤΜ. 7.39 Επιδράσεις στη διέλευση της Αττικής Οδού στα Βόρεια Προάστια. Περιοδικό “Η πόλη μας”. Απρίλιος 2001, σελ. 74-78. Με Ε. Μπακογιάννη, Δ. Περπερίδου. 7.40 Urban Planning and Natural Disasters “The extreme situation of town”, 2001. Natural disasters designing for safety. UIA – Chamber of Architects of Turkey. Τουρκία, Ιούνιος 2001, σελ. 19 – 24. 7.41 Τουρισμός και «ανάπτυξη ορεινών οικισμών» – Η περίπτωση της Λακωνικής Μάνης. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Cultural environment and tourism. UIA – TEE Καβάλα, Σεπτέμβριος 2001. 7.42 Γεωιστορικός Άτλας. Από την Προϊστορία στο Βυζάντιο. Σεπτέμβριος 2001, σελ.84. Εκδόσεις ΣΤΕΡΕΩΜΑ. 7.43 Πρόταση Πολεοδομικής και Κυκλοφοριακής Ενοποίησης της Δυτικής Αθήνας. Πρακτικά συνεδρίου. Οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός και πολεοδομικός επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων ή κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2001. Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και Planning and Environment Research Group of the RGS. 7.44 Architectural Heritage and New Technologies. Πρακτικά,UIA Conference. 2 – 4 March 2002. Bibliotheca Alexadrina, Egypt. Με Γ. Μαρακάκη. 7.45 Predicting prehistoric site locations using G.I.S and Fuzzy Logic. Πρακτικά συνεδρίου CAA 2002 “The Digital Heritage of Archeology”. Κρήτη, Μάρτιος 2002. Με Θ. Χατζηχρήστο, Ελ. Μαντζουράνη, Ε. Χατζηνικολάου. 14 7.46 Urban Space and Big Projects. Πρακτικά συνεδρίου “Planning and Regional Development issues in border Regions. Βόλος, Ιούνιος 2002. Με Δ. Στάμου, Θ. Μπακογιάννη. 7.47 Intermediate cities and World Urbanization. (Υπό Δημοσίευση) Βιβλίο “Villes intermediaires; Regles et Profiles”, Έκδοση UIA – UNESCO. Βερολίνο, Ιούλιος 2002. Με Ρ. Παναγιωτοπούλου, Α. Κατσαρό, Μ. Βαλασσά. 7.48 Η “Γέφυρα” Στοιχείο Οπτικής Ποιότητας ενός Αυτοκινητόδρομου. Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση. Ιανουάριος – Μάρτιος 1986. Σελίδες 16. Σε συνεργασία με Ι. Κοφίτσα. 7.49 The Development of Urban Areas in Municipality of Maroussi and the Main Big Olympic Facilities. Διεθνές Συνέδριο AESOP 2005. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη και Ε. Στάμου. Διαθέσιμο σε: http://aesop2005.scix.net/cgibin/papers/Show?372 7.50 Ο σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου στην τοπική αυτοδιοίκηση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών: «Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση, την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό του χώρου», Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2006. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη. 7.51 Προγραμματισμός, σχεδιασμός και κριτήρια αξιολόγησης για την δημιουργία προσωρινών κατοικιών μετά από μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το Παράδειγμα της Αττικής . Πρακτικά συνεδρίου: «Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς» σελ. 70-81 εκδόσεις ΔΗΚΙ, Βόλος 2007. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη. 7.52 Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις και οι αξίες της γης. Περιοδικό Αρχιτέκτονες, σελ. 78-83, Μάρτιος 2008. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη. 7.53 Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων. 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2008. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη. 7.54 Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι επιπτώσεις της στο εξωαστικό περιβάλλον. 4ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη και Α. Μαριδάκη. 7.55 Οι Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί και το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 4ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη. 7.56 Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός ΟΤΑ. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ 620-626, Βόλος 27-30/9/2012. Διαθέσιμο σε: http://www.citybranding.gr/2013/02/blog-post_25.html. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη και Α. Στάμου. 7.57 Συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για το σχεδιασμό μοντέλου ελεγχόμενης στάθμευσης στη Νέα Ερυθραία. Πρακτικά 1ου Συνέδριου Χωρικής Ανάλυσης, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978- 960-86818-6-6. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη και Α. Βάσση 15 7.58 A research on the principles of bioclimatic street design and the application of a bioclimatic regeneration project in the Municipality of Kifissia. Πρακτικά Συνεδρίου International Conference Spatial Data Infrastructure & Spatial Information Management 2013. Σκόπια 13-16 Νοεμβρίου 2013. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη και Μ. Σίτη. 7.59 Διερεύνηση της μεταβαλλόμενης χωρο-κοινωνικής πραγματικότητας στο οικιστικό δίκτυο. Το Παράδειγμα των Καλαβρύτων. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 2014. Σε συνεργασία με Ε. Μπακογιάννη, Χ. Κυριακίδη και Μ. Σίτη. 8. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 8.1 Η΄ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο με θέμα: Το πρόβλημα κατοικία. Αθήνα, Ιανουάριος 1984. 8.2 Επιστημονικό Διήμερο Τ.Ε.Ε. με θέμα: “Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη”. Ανακοίνωση με θέμα: “Οι δυνάμεις που πραγματικά διαμορφώνουν το ρυθμιστικό σχέδιο”. Αθήνα, 7-8/3/1984. 8.3 Επιστημονικό Διήμερο Τ.Ε.Ε. με θέμα: “Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη”. Ανακοίνωση με θέμα: “Ο τουριστικός σχεδιασμός στην τοπική ανάπτυξη”. Αθήνα, 7-8/3/1984. Σε συνεργασία με Κ. Γιάνναρη. 8.4 Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων με θέμα: “Οι παρούσες και μελλοντικές αποστολές (missions) του Αρχιτέκτονα”. Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Κάιρο, 20-26 Ιανουαρίου 1985. 8.5 Διάλεξη στο “Λαϊκό Πανεπιστήμιο” του Βύρωνα με θέμα: “Η αισθητική των πόλεων”. 27/2/1985. 8.6 ΙΙΙ World Biennale of architecture Interarch ’85. Σόφια, 1985. 8.7 Επιστημονικό Διήμερο ΥΠΠΕ – ΣΑΔΑΣ “Η Αθήνα στον 20ο αιώνα”. Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ. Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 1986. 8.8 Επιστημονικό Διήμερο. Les Grands projets d’ Architecture de Paris. 3-4 Απριλίου 1986. 8.9 Ανακοίνωση στο Διήμερο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα την οργάνωση του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος, 20-21/9/1986. Σε συνεργασία με Δ. Κυριακάκο, Ν. Αγριαντώνη, Guy Burgel. 8.10 Συνέδριο με θέμα “Villes portuaires en Europe: Quel avenir urbain?”. Οργανωτής Conseil de l’ Europe. Πειραιάς, 29/9-2/10/1986. 8.11 XXVIII European Congress of the Regional Science Association. 25-28 Αυγούστου 1987. Spatial regulations and practice in Greece. Regional plans 1983-1987. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο 8.12 Περιαστικό Πράσινο στην Αττική. Επιστημονικό Διήμερο, 5-6 Μαΐου 1988. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Σε συνεργασία με Κ. Κασσιό. 8.13 Θ΄ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο. Αθήνα, Ιούνιος 1988. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο. Η Νομοθεσία για τη ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα και η εφαρμογή της στο σχεδιασμό της περιόδου 1983-87. 16 8.14 Συνέδριο κέντρου Πολιτισμού Δ. Γληνός. Προβλήματα τοπικότητας – υπερτοπικότητας στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών του λεκανοπεδίου της Αττικής. Ανακοίνωση με θέμα: “Ποικίλο Όρος, Υπερτοπικός πόλος αναψυχής και αστικός ιστός”. 15- 16/6/1990. 8.15 IV World Congress of the RSAI. Ανακοίνωση με θέμα “The role of regional administration in urban revitalization”. Mallorca, 20-29 May 1992. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο. 8.16 Ημερίδα ΑΣΔΑ και ΤΕΔΚΝΑ. Η Δομής της Αθήνας. Πόσα και ποια κέντρα; Ανακοίνωση με θέμα: Αστικές λειτουργίες και θεωρίες περί “κέντρων” στη σύγχρονη πόλη. Αθήνα, Ιούλιος 1992. 8.17 2ο Συνέδριο “Διεπιστημονική προσέγγιση της ανάπτυξης”, οργανωτής ΚΕΜΔΙΠΑ. Ανακοίνωση με θέμα: “Οι μη επιπτώσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο περιβάλλον. Η Διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας”. Αθήνα, Νοέμβριος 1992. Σε συνεργασία με Μ. Διαμαντόπουλο. 8.18 Διήμερο Συνέδριο του ΤΕΕ, “ΕΠΑ: 10 χρόνια μετά. Πραγματικότητα και προοπτικές”. Ανακοίνωση με θέμα: “Οι αφανείς παράγοντες του Σχεδιασμού”. Αθήνα, Ιούνιος 1993. 8.19 3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Ανακοίνωση με θέμα: “Μορφωτικό – Οικονομικό επίπεδο. Πολιτισμός και αναψυχή στη Δυτική Αθήνα.”. Αθήνα, Μάρτιος 1993. 8.20 1 ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ανακοίνωση με θέμα: “Ο περιφερειακός αστικός χώρος και οι μορφές Διοίκησης και οργάνωσής του”. Ανάβυσσος, Μάρτιος 1993. 8.21 Συνέδριο “Cities, Enterprises and Society at the Eve of XXIST Century - Lille”. “Α central industrial area of Athens – The problems of urban revitalization”. Γαλλία, 17-18 Μαρτίου 1994. 8.22 2ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ανακοίνωση με θέμα: “Προβλήματα ένταξης συγκροτημάτων οργανωμένης δόμησης στον αστικό χώρο”. Βόλος, Απρίλιος 1994. Σε συνεργασία με Γ. Βαρελίδη. 8.23 Διεθνές Συνέδριο Τ.Ε.Ε. Ένα όραμα για την Αθήνα. Ανακοίνωση με θέμα: “Η Αθήνα τη νύχτα”. Αθήνα, Σεπτέμβριος 1994. 8.24 9 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων. Συμμετοχή στην ελληνική αντιπροσωπεία. Βαρκελώνη, Ιούλιος 1996. 8.25 6 η Συνάντηση Χρηστών Arc – Info. Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών γης σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας. Αθήνα, Νοέμβριος 1996. Σε συνεργασία με Π. Ζεντέλη, Α. Ζαχαρόπουλο. 8.26 Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αθήνας. Ανακοίνωση με θέμα “Προτάσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση της Δυτικής Αθήνας”. Αθήνα, Νοέμβριος 1997. 8.27 Η Πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974. Ανακοίνωση με θέμα: “Οι μεταβολές των χρήσεων και αξιών γης στον Αθηναϊκό χώρο (1949 – 1974) συνάρτηση και αποτέλεσμα της οικονομικής εξέλιξης. Τμήμα Μηχανικών 17 Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, Δεκέμβριος,1999. Σε συνεργασία με Δ. Στάμου. 8.28 10η Συνάντηση Χρηστών Arc Info. Ανακοίνωση με θέμα: “Βυζαντινά Μνημεία του Μυστρά και της Μονεμβασιάς και δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάδειξή τους. Αθήνα, Νοέμβριος 2000. 8.29 GIS and Archeological Predictive. Northern Illinois University and Argonne, National Laboratory – USA. Ανακοίνωση με θέμα “Approaching the Paradigm of Habitation in the Western Prehistoric Cyclades Using Technology and Quantitative Methods”. Αθήνα, Μάρτιος 2001. Σε συνεργασία με Ε. Χατζηνικολάου. 8.30 Ημερίδα: Η πορεία των Ολυμπιακών Έργων και η επόμενη ημέρα των Αγώνων. Ανακοίνωση με θέμα “Ολυμπιακά Έργα: Χρήσεις και αξίες γης”. ΤΕΕ – ΠΕΑ – UIA. Αθήνα, Απρίλιος 2001. 8.31 Συνέδριο: Παρόδιες χρήσεις γης και Διαχείριση Προσβάσεων. Ανακοίνωση με θέμα: “Η Αττική Οδός και σε παρόδιες χρήσεις στους Δήμους Αμαρουσίου – Χαλανδρίου – Βριλησσίων. ΤΕΕ – ΠΣΑΤΜ. Αθήνα, Απρίλιος 2001. 8.32 Συνέδριο “Natural disasters designing for safety – UIA – Chamber of Architects of Turkey. Ανακοίνωση με θέμα “Urban planning and Natural disasters. The extreme situation of town”. Κων/πολη, Ιούνιος 2001. 8.33 Ημερίδα “Μεσόγεια S.O.S για το μέλλον της Αττικής”. Παρέμβαση με θέμα “Πληθυσμιακές τάσεις και χρήσεις γης”. ΣΑΔΑΣ – ΣΕΠΟΧ, Αθήνα 3/7/2001. 8.34 Συνέδριο: “Οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων ή κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης”. Ανακοίνωση με θέμα “Προτάσεις Πολεοδομικής και Κυκλοφοριακής Ενοποίησης της Δυτικής Αθήνας”. Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και Planning and Environment Research Group of the R.G.S. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2001. 8.35 Συνέδριο: “Cultural environment and tourism”. Ανακοίνωση με θέμα “Τουρισμός και ανάπτυξη ορεινών οικισμών – Η περίπτωση της Λακωνικής Μάνης”. UIA – TEE. Καβάλα, Σεπτέμβριος 2001. 8.36 UIA Conference: Bibliotheca Alexandrina, Egypt. Ανακοίνωση με θέμα: “Architectural Heritage and New Technologies”. Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος 2-4 Μαρτίου 2002. Σε συνεργασία με Γ. Μαρακάκη. 8.37 Συνέδριο: “The digital Heritage of Archeology”. Ανακοίνωση με θέμα “Predicting prehistoric site locations using G.I.S and Fuzzy Logic. CAA 2002. Κρήτη, Μάρτιος 2002. Σε συνεργασία με Θ. Χατζηχρήστο, Ελ. Μαντζουράνη, Ε. Χατζηνικολάου. 8.38 Συνέδριο: “Planning and Regional Development issues in border regions”. Ανακοίνωση με θέμα “Urban space and Big projects”. Βόλος, Ιούνιος 2002. Σε συνεργασία με Δ. Στάμου, Θ. Μπακογιάννη. 8.39 11ο World Congress of Architecture. Θέμα “Resource Architecture”. UIA, Berlin 2002. 8.40 ‘The rise of the multicultural metropolis’, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Άγγελος Σιόλας, στο Seventh International Conference on Urban History, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οκτώβρης 2004 18 8.41 ‘The threat of transforming the European cities’ historical centres to cultural ghettoes’, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Άγγελος Σιόλας, στο Seventh International Conference on Urban History, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οκτώβρης 2004 8.42 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, «Τοπική αυτοδιοίκηση, αστικός χώρος και σχεδιασμός, Σιόλας Άγγελος, Μπακογιάννης Ευθύμιος, Μάιος 2004. 8.43 Οι ηλεκτρονικές τουριστικές πόλεις και τα παρεχόμενα μέσα», Μυτιλήνη 2002, Με Ε. Μπακογιάννη 8.44 «Δόμηση και τουριστική ανάπτυξη στο Αιγαίο. Το παράδειγμα της Νάξου», Μυτιλήνη 2002, Με Ε. Μπακογιάννη 8.45 Intermediate cities and World Urbanization. (Υπό Δημοσίευση) Βιβλίο “Villes intermediaires; Regles et Profiles”, Έκδοση UIA – UNESCO. Βερολίνο, Ιούλιος 2002. Με Ρ. Παναγιωτοπούλου, Α. Κατσαρό, Μ. Βαλασσά. 8.46 «Προγραμματισμός, σχεδιασμός και κριτήρια αξιολόγησης για την δημιουργία προσωρινών κατοικιών μετά από μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το Παράδειγμα της Αττικής», Βόλος 2006, Με Ε. Μπακογιάννη 8.47 «Η μεθοδολογία δημιουργίας κριτηρίων για τον καθορισμό χώρων πρασίνου και περιοχών αναβάθμισης στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Τα πρώτα αποτελέσματα», Valencia, Φεβρουάριος 2008. Με Ε. Μπακογιάννη, Α. Λέκκα. 8.48. “Ο ρόλος των χρήσεων γης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό του αστικού χώρου”, Επιστημονικό Διήμερο «Μεσαίες Πόλεις & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» Βόλος 29-31 Μαϊου 2008 , με Α. Λέκκα, Κ. Κασσιός 8.49 «Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων», Αθήνα 2008. Με Ε. Μπακογιάννη 8.50 Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις και οι αξίες της γης», Αρχιτέκτονες, Μάρτιος 2008, σελ. 78-83 με Ε. Μπακογιάννη 8.51 «Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων», 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2008, με Ε. Μπακογιάννη 8.52 «Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι επιπτώσεις της στο εξωαστικό περιβάλλον», Αθήνα 2010, με Ε. Μπακογιάννη και Α. Μαριδάκη 8.53 «Οι Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί και το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», Αθήνα 2010, με Ε. Μπακογιάννη 8.54 «Sustainability indicators using for measuring monitoring and reporting on progress towards sustainability». FIG Commission 3 Workshop on“The Empowerment of Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools”, France, October 2011, με Α. Λέκκα, Κ. Κασσιός 8.55 Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 2012, με Ε. Μπακογιάννη και Δ. Στάμου 19 8.56 Συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για το σχεδιασμό μοντέλου ελεγχόμενης στάθμευσης στη Νέα Ερυθραία, 1ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2013, Με Ε Μπακογιάννη και Α Βάσση 9. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 9.1 ERASMUS NETWORK. Intensive program. (Εντατικό πρόγραμμα) Διδασκαλία από 23/3 – 1/4/1992. Θέμα: Lille – Roubaix – Tourcoing: a Metropolitan Region in the central periphery of the European Community. Ειδικά θέματα: Ο ρόλος των διαφόρων κοινωνικών δυνάμεων στα διαφορετικά επίπεδα του αστικού χώρου. 9.2 Σεμινάριο: Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή αστικών αναπλάσεων (υπεύθ. Γ.Πολύζος). Θέμα: Προβλήματα καθορισμού χρήσεων γης στις αστικές περιοχές 9/11/93. 9.3 Σεμινάριο: Κεντρικές λειτουργίες στα πλαίσια αναβάθμισης υφισταμένων κέντρων και οργάνωσης επεκτάσεων (υπεύθ. Α.Αραβαντινός). Θέμα: Πολεοδομική μελέτη χρήσεων γης Κολωνακίου. 9.4 Υπεύθυνος Διεθνούς Σεμιναρίου: “Επιμόρφωση στελεχών Πολεοδομικών Εφαρμογών” ΕΜΠ – ΕΚΤ. (Σεπ/βριος ’93 – Μάρτιος ’94) ώρες 472. Βασικά συμπεράσματα του σεμιναρίου εκτέθηκαν στο συνέδριο IFRESI (LILLE) από ομάδα καταρτιζομένων, που συμμετείχαν σε αυτό. Συμμετείχαν 2 καθηγητές από τη Γαλλία. A.Grelon και R.Guerrand. 9.5 Υπεύθυνος Σεμιναρίου: “Επιμόρφωση στελεχών Διαχείρισης Αστικού Χώρου Επιπέδου Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης – Περιφέρειας”. ΕΜΠ – ΕΚΤ – ΚΣΕ. Μάιος ’94 – Ιούνιος ’94 ώρες 152. Για τα δύο σεμινάρια (9.4, 9.5) έχουν εκδοθεί πλήρεις σημειώσεις από το ΕΜΠ (στη διάθεση της Επιτροπής). 9.6 Προ του 1990. Διδασκαλία στα σεμινάρια που οργάνωνε ο Τομέας με θέμα: “Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τεχνικά έργα και προγράμματα”. 10. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ Ως μελετητής και σύμβουλος στο πλαίσιο ομάδος αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων κ.λ.π, έχω ασχοληθεί με πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές μελέτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στις εργασίες αυτές πέρα από τη συλλογή και την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων, έχει γίνει προσπάθεια ένταξής τους σε ένα γενικότερο σύστημα μελετών του αστικού χώρου, καθώς και ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων τους με καθορισμό κριτηρίων και παραμέτρων σε σχέση με τις προγραμματισμένες λειτουργίες. Οι εργασίες αυτές χωρίζονται σε πολεοδομικές μελέτες μέσης και μεγάλης κλίμακας, σε μελέτες κλίμακας Αρχιτεκτονικής της πόλης και σε μελέτες συγκεκριμένων κτιρίων. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ενασχόληση με τέτοιας μορφής μελέτες γίνεται επιλεκτικά και συμπληρωματικά με το κύριο Εκπαιδευτικό 20 έργο στο Τ.Α.Τ.Μ (μέχρι το 1989). Η προσπάθεια και η φροντίδα είναι κατά το δυνατόν να αντληθούν πληροφορίες και εμπειρίες από τον σχεδιασμό του αστικού χώρου στην Ελληνική πραγματικότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία και τις ασκήσεις μαθημάτων όπου τούτο είναι αναγκαίο. 10.1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Από το 1990 ως σήμερα, έχω συμμετάσχει ως σύμβουλος σε τέσσερις μελέτες αστικού σχεδιασμού και τούτο για λόγους επαφής πέρα από τη θεωρία με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Αυτές είναι: 10.1.1 Αναγνώριση και Προτάσεις Παρεμβάσεων για την περιοχή του Θησείου. Α΄ Φάση, Νοέμβριος 2001. Β΄ Φάση, Μάρτιος 2002. (Μεγάλη κλίμακα Αστικού Χώρου). 10.1.2 Πολεοδομική μελέτη χρήσεων γης στις γειτονιές Κολωνάκι και Κολωνάκι – Λυκαβηττός του Δήμου Αθηναίων. 1992-1994. (Μεγάλη κλίμακα Αστικού χώρου). 10.1.3 Χώρα Τριφυλλίας: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Φεβρουάριος 1995. (Μέση και μικρή κλίμακα του Αστικού Χώρου). 10.1.4 Πολεοδομική μελέτη αναβάθμισης των γειτονιών Αγ. Παντελεήμονα και Πλ. Αττικής. Α΄ Φάση, Μάρτιος 1995. (Μέση αστική κλίμακα). 10.2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10.2.1 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Μελέτη του ΥΧΟΠ, 1983 – 86. Σελίδες 174 και σχέδια. 10.2.2 Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. 1983 – 86. Σελίδες 37 και σχέδια. 10.2.3 Σύμβουλος στη μελέτη του Οικιστικού Συστήματος των Κυθήρων. Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική αναγνώριση, Κατηγοριοποίηση – Καθορισμός ορίων, Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης. Μελετητής υπεύθυνος Ε. Σιόλα. 1986. σελ.203. 10.2.4 Σύμβουλος στη πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης–επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Καρπενησίου. Β΄ Φάση σελ.42, Α΄ Φάση σελ.35. Μελετητής υπεύθυνος Ε. Σιόλα. 1984 – 86. 10.2.5 Σύμβουλος στη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Άρτας. Μελετητής υπεύθυνος Ε. Σιόλα, σελ.182. 1985. 10.2.6 Σύμβουλος στη μελέτη Κυκλοφοριακής Κυψέλης περιοχής Κυνοσάργους. Μελετητής υπεύθυνος Χ. Βεινόγλου. 1985. 10.3 ΚΛΙΜΑΚΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 10.3.1 Προμελέτη εντάξεως στο σχέδιο πόλεως περιοχής Ανθρακωρυχείων Ν. Ιωνίας. Καλογρέζα, 1977 –78. 21 10.3.2 Προμελέτη εντάξεως στο σχέδιο πόλεως περιοχής Γιαμπουρλά στη συμβολή των Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Ιωνίας. 1977-78. 10.3.3 Πλατεία εισόδου πόλεως Ν. Ιωνίας, πλατεία οδού Κηφισού. Ν. Ιωνία, Μάιος 1978. 10.3.4 Διαμόρφωση πλατείας επί της Λεωφόρου Ιωνίας. Αθήνα, Μάιος 1979. 10.3.5 Διαμόρφωση πλατείας Αλσουπόλεως σε δύο φάσεις. Αθήνα 1979. 10.3.6 Διαμόρφωση πλατείας επί της Λεωφόρου Ιωνίας και οδού Αμισού. Μάιος 1981. 10.3.7 Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Γεωργίου. Ιούνιος 1981. 10.3.8 Διαμόρφωση κόμβου και δύο ελευθέρων χώρων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ν. Ιωνίας. Νοέμβριος 1981. 10.3.9 Διαμόρφωση πλατείας Εθνικής Αντίστασης Ομορφοκκλησιάς Ιωνίας. Νοέμβριος 1981. 10.3.10 Διαμόρφωση πλατείας Δεξαμενής. Ν. Ιωνία, Ιούνιος 1982. 10.3.11 Διαγωνισμός ΥΧΟΠ για σύστημα πεζοδρόμων στη Νίκαια. 1985. 10.3.12 Διαγωνισμός ΥΧΟΠ για παιδότοπο και πλατεία Δημητριάδη στο Πέραμα. 1985. 10.3.13 Διαγωνισμός ΥΧΟΠ για πεζόδρομους στο Ν. Φάληρο. 1985. (Οι μελέτες αυτές έχουν εκπονηθεί κυρίως σε συνεργασία με την Ε. Σιόλα). 10.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1985 Μέχρι το 1985 ασχολήθηκα επιλεκτικά με τη μελέτη ορισμένων κτιριακών έργων. Από αυτά παρατίθενται ορισμένα που έχουν σχετικά πρόσφατα μελετηθεί κυρίως σε συνεργασία με την Ε. Σιόλα. 10.4.1 Δύο πολυκατοικίες στον Λυκαβηττό. 1981 και 1985. 10.4.2 Παραθεριστική κατοικία στη Σαρωνίδα. 1982. 10.4.3 Αναστήλωση του Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας στο Λεωνίδι Αρκαδίας. 1984. 10.4.4 Αναστήλωση και επαναχρησιμοποίηση των Οθωνικών στρατώνων και του Κάστρου της Λαμίας. 1984 – 1985. 10.4.5 Αναστήλωση και επαναχρησιμοποίηση κτιρίου γραφείων στο Κέντρο του Πειραιά. 1985. 10.4.6 Κτίριο Εγκαταστάσεων της Ολυμπιακής στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. 1985. 10.4.7 Μονάδα Ψυχιατρική στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 1985. 11. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Οι Αρχιτεκτονικοί και Πολεοδομικοί διαγωνισμοί αποτελούν ένα σημαντικό τομέα προώθησης της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας. Η συμμετοχή μου σε συνεργασία με άλλους αρχιτέκτονες σε σειρά διαγωνισμών αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και στην επεξεργασία ορισμένων ιδεών χωρίς τις δεσμεύσεις της (οικονομικής κυρίως) πραγματικότητας. 22 11.1 Κτίριο Συνταξιούχων Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (με Ε. Σιόλα). 1978. 11.2 Κτίριο Τ.Ε.Ε στη Λάρισα (με Ε. Σιόλα, Σ. Αυγερινού). 1978. 11.3 Κτίριο Τ.Ε.Ε στην Αθήνα (με Ε. Σιόλα, Μ. Μυρίδη). 1978. 11.4 Διαμόρφωση Μώλου Αγ. Νικολάου Πάτρας (με Ε. Σιόλα, Σ. Αυγερινού). 1978. 11.5 Διαμόρφωση Αθλητικού Κέντρου της Γ.Γ.Α. στις Λεκάνες Αχαρνών (με Ε. Σιόλα, Λ. Σπηλιοτοπούλου). 1985. 11.6 Πολιτιστικό Κέντρο Καισαριανής (με Α. Κλαμπατσέα, Μ. Κλαμπατέα). Σεπτέμβριος 1985. 11.7 Μνημείο Εθν. Αντίστασης στο ΕΜΠ (με Ε. Σιόλα, Κ. Ρόκο, Α. Ταβλαρίδη). Μάιος 1988. 12. ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Το έργο του κριτή ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού συνιστάται στο να σχηματίσει ένα σύνολο κριτηρίων, για την επιλογή της καλύτερης λύσης από τις προτεινόμενες στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η συμμετοχή μου σε επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών συντέλεσε όχι μόνο στη διεκπεραίωση του κριτικού έργου αλλά και στην άντληση σημαντικών ιδεών από τις προτεινόμενες εργασίες. Οι διαγωνισμοί στους οποίους συμμετείχα σαν κριτής ήταν: 12.1 Κτίριο Εστίας Ναυτικών Πειραιώς (1978). 12.2 Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης (1980). 12.3 Δημαρχείο Περιστερίου (1981). 12.4 Κέντρο Γειτονιάς στη Θήβα (1985). 12.5 Διαμόρφωση του χώρου της ΔΕΦΑ (1984 – 1985). 12.6 Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο Λάρισας (1985). 13. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13.1 Μέλος της Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για θέματα Αρχιτεκτονικής Παιδείας, (1976). 13.2 Μέλος της Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για τη διαμόρφωση του χώρου της ΔΕΦΑ, (1983). 13.3 Μέλος της Επιτροπής για τον Εορτασμό – συνάντηση για τα 50 χρόνια από τη Χάρτα της Αθήνας, (CIAM, 1933-1983). 13.4 Μέλος της Επιτροπής Πορίσματος του Η΄ Συνεδρίου των Αρχιτεκτόνων, 1983. 13.5 Μέλος Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε για το θεσμικό πλαίσιο των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, (1984 – 1985). 13.6 Μέλος της Επιτροπής του Υπ. Παιδείας για την ισοτίμηση των διπλωμάτων των Τ.Ε.Ι., (1985). 23 13.7 Μέλος της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Αχαρνών, (1985). 13.8 Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ι.Κ.Υ. Σε συνεργασία με Κ. Κουτσόπουλο και Μ. Γιαουτζή. Μάιος 1985. 13.9 Μέλος της Επιτροπής Ε.Ο.Κ του Τ.Ε.Ε., (1986 – σήμερα). 13.10 Μέλος του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Αττικής, (1986 – σήμερα). 13.11 Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Επαγγελματικών οκταώρων του Τ.Ε.Ε. για τους Αρχιτέκτονες. Σεπτέμβριος 1984, Οκτώβριος 1985, Φεβρουάριος 1988, Ιούνιος 1988. 13.12 Μέλος Επιτροπής Δήμου Αθήνας ΤΕΕ για τα έργα της Αθήνας, Ιούνιος 1988. 13.13 Μέλος Επιτροπής Γεωγραφίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επεξεργασία βιβλίων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, 1992 – 1993. 13.14 Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΚΥ 1993 – 1994. 13.15 Μέλος Επιτροπής Κτιρίων του ΣΑΤΜ στην Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου (1996 – ως σήμερα). 13.16 Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του ΣΑΤΜ (1998 – σήμερα). 14. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 14.1 Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Καθημερινή”, με θέμα: “Η κοινωνικότητα της παλιάς γειτονιάς μπορεί να αναβιώσει;” 29/5/83. 14.2 Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Καθημερινή”, με θέμα: “Η Πολεοδομική Κυψέλη της Νεάπολης Εξαρχείων”. 19/3/85. 14.3 Συνέντευξη στην “ΕΡΤ”. Εκπομπή “Παρασκήνιο” με θέμα: “Πώς διαβάζουμε τους χάρτες”. 14.4 Συνέντευξη στην “ΕΡΤ”, με θέμα: “Μεγάλα έργα και Αθήνα” (Με Θάνο Βλαστό). 1992. 14.5 Συνέντευξη στο “ΒΗΜΑ”, με θέμα: “Νυκτόβιον άστυ”. 20/3/94. 14.6 Συνέντευξη στο “ΒΗΜΑ”, με θέμα: “Πώς διαβάζουμε τους χάρτες”. 14.7 Συνέντευξη στη ΝΕΤ, με θέμα: “Τα όρια των Δήμων”. 2001. 15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1983 Οργανωτική Επιτροπή Η΄ Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. ΣΑΔΑΣ, Αθήνα. 1998 Οργανωτική Επιτροπή 1ου Διεθνούς Συνεδρίου “Τουρισμός και Πολιτισμός για την Αειφόρο Ανάπτυξη”, Αθήνα. Συνδιοργάνωση ΕΜΠ – ICOMOS. 2001 Οργανωτική Επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου “Cultural Environment and Tourism”. UIA – TEE, Καβάλα. 24 2002 Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Τουρισμός και Πολιτισμός: Το παράδειγμα του Αιγαίου. Μυτιλήνη”. ΕΜΠ – ICOMOS – Υπ. Αιγαίου. 16. ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2001 Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ. 2001 Επιστημονική Έκδοση. Τ.Ε.Ι Πειραιά. 17. ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 17.1 Μέλος ΤΕΕ. 17.2 Μέλος ΣΑΔΑΣ. 17.3 Μέλος Regional Science Associations. 17.4 Μέλος της Union Internationale des Architectes. 17.5 Μέλος του Δικτύου ERASMUS. 17.6 Μέλος της εταιρείας Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας. 17.7 Μέλος του ICOMOS. 17.8 Μέλος του Δικτύου Μεσαίων Πόλεων της Ευρώπης. 17.9 Μέλος ΔΣ ΟΚΧΕ

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο