Χατζόπουλος, Αλκιβιάδης

  1. Πρόσωπο
  2. 1958
  3. Θεσσαλονίκη
  4. Καθηγητής πανεπιστημίου
  5. Ηλεκτρονικά κυκλώματα
  6. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ