Χατζόπουλος, Αλκιβιάδης [Συγγραφέας]. Spice

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2012
 3. Ελληνικά
  • Στη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αναλογικών και ψηφιακών), πολύ θετική συνεισφορά έχουν σήμερα τα προγράμματα ανάλυσης-προσομοίωσης κυκλωμάτων, με τυπικό εκπρόσωπο το πρόγραμμα SPICE. Τα προγράμματα αυτά, αν και δεν προτείνουν τοπολογία σχεδίου, δίνουν τη δυνατότητα γρήγορου και ρεαλιστικού υπολογισμού της συμπεριφοράς των κυκλωμάτων, επιταχύνοντας έτσι κατά πολύ τα βήματα βελτίωσης τους.
   Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη χρήση του προγράμματος SPICE για σχεδιαστές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, πιστεύοντας ότι αυτό αποτελεί μια καλή επιλογή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της αγοράς, ιδιαίτερα σε προβλήματα σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η παρουσίαση ξεκινά από την αρχική εγκατάσταση του εργαλείου και συνεχίζει προοδευτικά στις επιμέρους δυνατότητες και ευκολίες που μας παρέχει. Δίνονται επίσης πολλά παραδείγματα ανάλυσης αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων.
   Απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών και σχολών ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και από σπουδαστές τεχνικών σχολών και ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων, αφού η παρουσίαση του προγράμματος βασίζεται σε απλά γενικά κυκλώματα.

   Biblionet