1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ζάχος, Ευστάθιος | Παγουρτζής, Αριστείδης | Σούλιου, Θεοδώρα
 4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 5. 310 σελίδες
 6. 978-960-603-409-1
 7. Βιβλιογραφία σελίδες 295-296 | Ευρετήριο σελίδες 297-298
 8. Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
 9. Ελλάδα
 10. Original: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. - Rules: RDA
  • Το βιβλίο αποσκοπεί στο να καλύψει την ύλη ενός (ή περισσοτέρων) μαθήματος εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών, δεύτερου ή τρίτου έτους σπουδών. Αποτελείται από δύο μέρη:
   -Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή στα πιο σημαντικά θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως αλγόριθμους, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα, μοντέλα υπολογισμού, θεωρία γραφημάτων, παράλληλους και κατανεμημένους υπολογισμούς.
   - Το δεύτερο μέρος αποτελείται από επί μέρους ενότητες που εστιάζουν σε θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως βάσεις δεδομένων, γραφική με υπολογιστές, κρυπτογραφία και ασφάλεια, υπολογιστική βιολογία, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, αναπαράσταση και χειρισμό γνώσης, διαδικτυακές τεχνολογίες.
   Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή μαθηματική θεμελίωση των εννοιών και των τεχνικών που παρουσιάζονται.

   Κάλλιπος