1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αλγόριθμοι (Έννοια)
    2. Υπολογιστική πολυπλοκότητα (Έννοια)