1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μάρκου, Ευριπίδης | Κρανάκης, Ευάγγελος | Παγουρτζής, Αριστείδης | Krizanc, Danny
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 217 σελίδες : εικονογράφηση.
  6. 9789606035043
  7. Handle
    • 1. Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Υπολογισμοί -- 2. Θεμελιώδη Προβλήματα και Αλγόριθμοι με Ακίνητους Πράκτορες -- 3. Κατανεμημένοι Υπολογισμοί με Κινητούς Πράκτορες -- 4. Το Πρόβλημα της Συνάντησης Δύο Κινητών Πρακτόρων -- 5. Το Πρόβλημα της Συνάντησης Πολλών Πρακτόρων -- 6. Ανακάλυψη Εχθρικών Κόμβων σε Δακτύλιους και Δέντρα -- 7. Εχθρικοί Κόμβοι σε Γραφήματα και Πράκτορες Χωρίς Μνήμη -- 8. Αξιόπιστη Επικοινωνία σε Κατανεμημένα Δίκτυα -- 9. Το Πρόβλημα της Συνάντησης σε Άλλα Σενάρια -- 10. Τρέχουσες και Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις