1. Πρόσωπο
    • Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.