Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Χαραλάμπους, Μέμα | Λιόμας, Ιωάννης
283 σελίδες : εικονογράφηση
9789606031236
Υπολογιστής (Computer)
Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.
Ελλάδα

1. Τα είδη έρευνας 2. Δειγματοληπτικές Έρευνες 3. Εισαγωγική Διαχείριση του IBM SPSS 4. Περιγραφική Στατιστική - Γραφήματα 5. Βασικές έννοιες ελέγχων υποθέσεων και έλεγχοι κανονικότητας 6. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 7. Γραμμική και λογιστική παλινδρόμηση

Σκοπός του βιβλίου είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τα είδη έρευνας. Επιλέον δίνεται έμφαση στην ποσοτική έρευνα γι'αυτό παρέχεται οδηγός χρήσης του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 19.