Χαλικιάς, Μιλτιάδης Σ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
Πατήστε εδώ
  • Ο Μιλτιάδης Χαλικιάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στατιστικής στο Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Έχει διατελέσει υπότροφος των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία ως εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης σε ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και έχει διατελέσει διδάσκων βάση του νόμου Π.Δ 407 στο τμήμα 'Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική' του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ακόμα έχει διδάξει αυτόνομα σε οκτώ Π.Μ.Σ των ιδρυμάτων ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι συγγραφέας τριων βιβλίων, έχει 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά με κριτές εκ των οποίων τα 26 αναφέρονται στη βάση SCOPUS ενώ τα 22 έχουν ISI TOMSON REUTERS impact factor, 10 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 4 δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά με κριτές, 25 δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κρίση. Το έργο του έχει αναγνωριστεί με 61 ετεροαναφορες στη βάση SCOPUS (h-index 5). Κύρια επιστημονικά πεδία ενασχόλησης είναι: Πειραματικοί σχεδιασμοί, Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση κατά συστάδες και Διαχωριστική Ανάλυση.