Η πολιτική επικοινωνία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2014

 1. Manifestation
 2. Gerstlé, Jacques
 3. Κουντούρη, Φανή
 4. Ψύλλα, Μαριάννα
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2014
 7. 347 σελίδες : πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. 9789604024049
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [325]-342) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγικό σημείωμα για τη σειρά
   Εισαγωγή της επιμελήτριας
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   Ένα ακαθόριστο αντικείμενο
   Τέσσερις προσεγγίσεις της επικοινωνίας
   Η αλληλεπίδραση πολιτικής και επικοινωνίας
   Δημοσιοποίηση, πολιτικοποίηση και πόλωση
   Μια πολυδιάστατη διαδικασία
   Η πραγματιστική διάσταση
   Η συμβολική διάσταση
   Η δομική διάσταση
   Ένα ανταγωνιστικό θεωρητικό πεδίο
   Η συμπεριφορική προσέγγιση
   Η δομο-λειτουργική προσέγγιση
   Η διαδραστική προσέγγιση
   Η διαλογική προσέγγιση
   ΕΝΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
   Η μεσοποίηση της πολιτικής ζωής
   Ο μύθος της κοινωνίας της πληροφορίας
   Η αποτελεσματικότητα των καινοτομιών
   Η διαδικασία της σύγχρονης δημοσιότητας
   Οι τεχνικές εξορθολογισμού του πολιτικού ανταγωνισμού
   Το πολιτικό μάρκετινγκ
   Οι δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης και οι ποιοτικές έρευνες
   Η πολιτική διαφήμιση και οι απειλές της
   Η αυξανόμενου κόστους ελεγχόμενη επικοινωνία
   Η απειλή παρέκκλισης προς την εμπορευματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας
   ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
   Η κοινοτοπία των επιδράσεων της κοινής γνώμης και το ζήτημα της πρόσληψης
   Η σχετικιστική ανάλυση της πρόσληψης
   Τα είδη της κοινής γνώμης
   Η άμεση πειθώ, η έμμεση πειθώ και η συμπληρωματικότητά τους
   Η άμεση πειθώ: αναζητώντας την επιρροή μέσα από την ελεγχόμενη επικοινωνία
   Οι μηχανισμοί της πλαισίωσης
   Οι μηχανισμοί ιεραρχικής αξιολόγησης
   Η εφαρμογή των μηχανισμών πειθούς
   Ο επηρεασμός της προσοχής, οι δημόσιες αντιλήψεις και οι συλλογικές προτιμήσεις
   Επανατοποθετώντας σε ένα πλαίσιο αναφοράς και αποσυνθέτοντας τις επιδράσεις και τα είδη κοινού
   Μια τεχνική διαχείρισης της πληροφορίας: το "spin control"
   Οι μακροπολιτικές επιδράσεις της εκσυγχρονισμένης επικοινωνίας
   Η μιντιακή δυσανεξία και η δυαδική δημοκρατία
   Γνωστική κινητοποίηση και ενάρετος κύκλος
   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
   Η εξέλιξη της προεκλογικής επικοινωνίας
   Οι τύποι προεκλογικής εκστρατείας από τον 19ο αιώνα
   Η μεταπολεμική εξέλιξη
   Η προεκλογική εκστρατεία, η κατασκευή της πολιτικής πραγματικότητας και οι επιδράσεις της εκστρατείας
   Η ανάδυση της προεκλογικής εκστρατείας ως προνομιακής συμβολικής στιγμής
   Η σύνθεση των επιδράσεων διάδρασης
   Από τις άμεσες στις έμμεσες επιδράσεις: η συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων
   Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές: 1988, 1995, 2002 και 2007
   Η ιεραρχημένη ορατότητα
   Η διακρίνουσα πλαισίωση
   Σύζευξη και διαχωρισμός επικοινωνίας και πληροφορίας
   Η επικράτηση των πολιτικών παραγόντων
   Οι διαφοροποιημένες πολιτικές επιδράσεις των εκστρατειών
   Το νομοθετικό πλαίσιο των προεκλογικών εκστρατειών
   Οι θέσεις εξουσίας, οι θεματικές αξιοπιστίες και οι στρατηγικές επικοινωνίας
   Οι πολιτικο-θεσμικές δομές
   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
   Η προεδρική επικοινωνία
   Η επικοινωνία του προέδρου
   Η μιντιακή κάλυψη του προέδρου
   Η επικοινωνία, η πληροφορία και η αναζήτηση υποστήριξης από το κοινό
   Η κυβερνητική επικοινωνία
   Η επικοινωνία του πρωθυπουργού
   Η επικοινωνία των υπουργείων
   Η ενημέρωση για την κυβερνητική δράση
   Η επικοινωνία και η δημοφιλία της εκτελεστικής εξουσίας
   Οι παράγοντες της δημοφιλίας
   Οι συγκειμενικοί παράγοντες στη διαχείριση της πληροφορίας
   Συγκατοίκηση και "divided government"
   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
   Αναπαραστάσεις των ΜΜΕ και συμπεριφορές πληροφορίας
   Η διαπροσωπική επικοινωνία
   Πρακτικές ενημέρωσης και ενδιαφέρον
   Αξιοπιστία και κίνητρα
   Δεδηλωμένες προτιμήσεις και πραγματικές προτιμήσεις
   Η συλλογική έκφραση και η συλλογική δράση των πολιτών
   Από τη συζήτηση στις οργανώσεις
   Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις
   Η διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και οι στρατηγικές ορατότητας
   Επικοινωνία και εκδημοκρατισμός
   Το ιδανικό της ηλεκτρονικής δημοκρατίας
   Οι αμφιταλαντεύσεις της τοπικής δημοκρατίας
   Οι προκλήσεις της διαβουλευτικής δημοκρατίας
   Οι αρχές

   Politeianet