Αναγνωστόπουλος, Χρήστος [Συγγραφέας]. Θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και γεωτεχνικά έργα