1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. ZIP
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Συμπιεσμενο αρχείο που περιέχει τρία ηχητικά αρχεία. Κεφάλαια πέντε, έξι και έντεκα
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Κεφάλαια πέντε, έξι και έντεκα
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.