Κρατικές επιχειρήσεις -- Ευρώπη

  1. Subject
    1. Κρατικές επιχειρήσεις (Concept)
    2. Ευρώπη (Place)