Μετάφραση στα ελληνικά του έργου "Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert" / Ματάλας, Παρασκευάς [Μεταφραστής]