Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στη νομική επιστήμη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2020
 3. Ελληνικά
  • Με το νέο του έργο ο καθηγητής Απόστολος Γεωργιάδης επιχείρησε να γράψει το σύγγραμμα που θα ήθελε να είχε διαβάσει όταν ήταν νέος και άρχιζε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή της Αθήνας.
   Πρόκειται για βιβλίο που επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από τις γνωστές "Εισαγωγές στο Δίκαιο", οι οποίες αποβλέπουν κυρίως στην εξοικείωση των μη νομικών με τις βασικές έννοιες του δικαίου και των διάφορων κλάδων του. Εν μέρει διαφορετικός είναι ο προσανατολισμός του σε σχέση και με τη "Νομική Μεθοδολογία" ή "Μεθοδολογία του Δικαίου", που ως κύριο αντικείμενο έχει τις μεθόδους της νομικής σκέψης κατά τη διαδικασία της ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων δικαίου στη πράξη.

   Biblionet