1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δικαιοσύνη, Απονομή της (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)