1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
  2. Γεωργιάδης, Λουκάς
  3. Παληός, Λεωνίδας
 2. Ελληνική
  1. Αλγόριθμοι
  2. Γραφημάτων, Θεωρία
  1. Ιστοσελίδα συγγράμματος