Κοινωνία της πληροφορίας : υποδομές, υπηρεσίες και επιπτώσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
474 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
9789606030253