1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1949
    • Ο Gabriel Mugny είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Οι κύριοι τομείς μελέτης του είναι η διαδικασία της κοινωνικής επιρροής, η κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις. Είναι συγγραφέας ορισμένων βασικών βιβλίων αναφοράς στον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας.

      Biblionet