Παπαστάμου, Στάμος (1952-) [Συγγραφέας]. Μειονότητες και εξουσία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1983
  3. Ελληνικά
    • Ποια είναι η στρατηγική που ακολουθούν (ή θα έπρεπε να ακολουθούν) οι μειονότητες για να επηρεάσουν την "κοινή γνώμη" και να την κάνουν να ενστερνιστεί τις νόρμες και τις κοινωνικές αξίες που διαδίδουν; Ποιες οι σχέσεις που εγκαθιδρύονται ανάμεσα σε αυτούς τους κοινωνικούς φορείς και την Εξουσία-Άρχουσα Ιδεολογία; Και ποιος ο καθοριστικός τους ρόλος στις διαδικασίες κοινωνικής επιρροής; Αυτά είναι τα βασικά θεωρητικά προβλήματα στα οποία επιχειρούν να βρουν μια λύση οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στα ευρήματα μιας σειράς πειραματικών εργασιών. Το θέμα που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, πάντοτε επίκαιρο, είναι ικανό από μόνο του να κεντρίσει το ενδιαφέρον, θέλουμε να πιστεύουμε πως θα βοηθήσει επιπλέον τον Έλληνα αναγνώστη να σχηματίσει μια σαφέστερη εικόνα του τι είναι η κοινωνική ψυχολογία και ότι θα συντείνει κατά κάποιον τρόπο στην εξοικείωση του με το κάπως ιδιότυπο -και οπωσδήποτε πρωτόγνωρο- σκεπτικό που τη διακρίνει.

      Biblionet