Η γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές : μια γεωγραφική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-) | Μαυρογένης, Σταύρος | Μπούρτζης, Τηλέμαχος | Ροδοθεάτος, Γεράσιμος
 4. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. γράφουν Γρηγόρης Ι. Τσάλτας ... [κ.ά.] ; Γρηγόρης Ι. Τσάλτας, γενική επιμέλεια-παρουσίαση
 7. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011
 8. 311 σελίδες : εικόνες, χάρτες ; 29 εκατοστά
 9. 9789600805857
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 227-237 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   ΜΕΡΟΣ 1ο
   Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Α. Ο Πλανήτης Γη
   Β. Οι Θάλασσες και οι Ωκεανοί
   Γ. Τα Ηπειρωτικά Εδάφη
   Δ. Τα Νησιωτικά Εδάφη
   Ε. Οι Πόλοι
   Η Ανταρκτική Ήπειρος
   Η Αρκτική Θάλασσα
   Γεωγραφική προσέγγιση
   Γεωμορφολογική προσέγγιση
   Ο Αρκτικός Κύκλος
   Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
   ΣΤ. ΟιΛίμνες και οι Ποταμοί
   Ζ. Ο Παγκόσμιος Πληθυσμός
   Η. Η Παγκόσμια Οργανωμένη Διεθνής Κοινότητα
   Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
   Το Σύστημα των Ειδικευμένων Οργανισμών του ΟΗΕ
   Οι Σημαντικότεροι Διεθνείς Διακρατικοί Οργανισμοί Περιφερειακού, Διαπεριφερειακού και Γενικότερου Διεθνούς Πολιτικού Χαρακτήρα
   ΜΕΡΟΣ 2ο
   Η ΑΜΕΡΙΚΗ (Τηλέμαχος Μπούρτζης)
   Α. Γεωγραφική προσέγγιση της Ενιαίας Αμερικανικής ηπείρου
   Β. Η πολιτική γεωγραφία της Ενιαίας Αμερικής
   Γ. Η Βόρεια Αμερική
   ΗΠΑ και Καναδάς
   Γροιλανδία
   Καναδικό Αρχιπέλαγος
   Δ. Η Λατινική Αμερική και η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας
   Η Κεντρική Αμερική και η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας:
   Η Κεντρική Αμερική
   Η διώρυγα του Παναμά
   Η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας
   Η Νότιος Αμερική:
   Η περιοχή του Αμαζόνιου Ποταμού
   Ε. Οι Φυσικοί Πόροι της Ενιαίας Αμερικανικής Ηπείρου
   ΣΤ. Ανθρώπινο Δυναμικό
   Ζ. Κοινωνική Ανάπτυξη
   Η. Διεθνής Οργάνωση και Αμερικανικά Κράτη
   Η Αμερική στον ΟΗΕ:
   Η αμερικανική συμμετοχή σε επίπεδο περιφερειακών επιτροπών του ΟΗΕ
   Η αμερικανική συμμετοχή στους Ειδικευμένους Οργανισμούς του Συστήματος ΟΗΕ Περιφερειακή Οργάνωση και Αμερικανικά Κράτη:
   Διαπεριφερειακοί Οργανισμοί
   Περιφερειακοί Οργανισμοί
   Παναμερικανική έκταση
   Βόρεια Αμερική
   Κεντρική Αμερική
   Περιοχή Καραϊβικής
   Νότια και Λατινική Αμερική
   ΜΕΡΟΣ 3ο
   Η ΑΦΡΙΚΗ (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Α. Γεωγραφική προσέγγιση
   Η Έρημος Σαχάρα
   Β. Η πολιτική γεωγραφία της Αφρικής
   Γ. Η Υποσαχάρια (ή Μαύρη) Αφρική
   Η Δυτική Αφρική
   Η περιοχή Σάχελ
   Η Ανατολική Αφρική
   Το Κέρας της Αφρικής
   Η Κεντρική Αφρική
   Η Νότιος Αφρική
   Δ. Η Νησιωτική Αφρική
   Ε. Τα περίκλειστα αφρικανικά κράτη
   ΣΤ. Η Βόρειος Αφρική, περιοχή Μαγρέμπ
   Ζ. Αφρική και Φυσικοί πόροι
   Η. Ανθρώπινο Δυναμικό
   Θ. Κοινωνική Ανάπτυξη
   Ι. Διεθνής Οργάνωση και Αφρικανικά κράτη
   Η Αφρική στον ΟΗΕ
   Η αφρικανική συμμετοχή σε επίπεδο περιφερειακών επιτροπών του ΟΗΕ
   Η αφρικανική συμμετοχή στους Ειδικευμένους Οργανισμούς του Συστήματος ΟΗΕ
   Περιφερειακή Οργάνωση και αφρικανικά κράτη
   ΜΕΡΟΣ 4ο
   Η ΕΥΡΑΣΙΑ (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας-Γεράσιμος Ροδοθεάτος)
   Α. Γεωγραφικός και γεωπολιτικός εντοπισμός της Ευρασίας (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Β. Η Ευρώπη (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Γ. Η πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Η Δυτική Ευρώπη
   Η Ανατολική Ευρώπη
   Η Βόρεια Ευρώπη
   Η Νότια Ευρώπη
   Η Ευρώπη στον ΟΗΕ
   Ευρωπαϊκή Περιφερειακή και Διαπεριφερειακή Οργάνωση
   Δ. Ευρώπη και Ανάπτυξη (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   Ανθρώπινο δυναμικό
   Κοινωνική ανάπτυξη
   Φυσικοί πόροι
   Ε. Η Ρωσία (Γρηγόρης Ι. Τσάλτας)
   ΣΤ. Η Ασία (Γεράσιμος Ροδοθεάτος)
   Ζ. Η Πολιτική Γεωγραφία της Ασίας (Γεράσιμος Ροδοθεάτος)
   Η Κεντρική Ασία
   Η περιοχή της Άπω Ανατολής και η Νοτιοανατολική Ασία
   Η Δυτική Ασία (Μέση Ανατολή και περιοχή του Περσικού Κόλπου)
   Η Νότια Ασία
   Η. Διεθνής Οργάνωση και ασιατικά κράτη (Γεράσιμος Ροδοθεάτος)
   Η Ασία στον ΟΗΕ
   Περιφερειακή Οργάνωση και Ασιατικά κράτη
   Θ. Ασία και Ανάπτυξη (Γεράσιμος Ροδοθεάτος)
   ΜΕΡΟΣ 5ο
   Η ΩΚΕΑΝΙΑ (Σταύρος Μαυρογένης)
   Α. Γεωγραφική Προσέγγιση
   Β. Η πολιτική γεωγραφία της Ωκεανίας
   Γ. Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία (Αυστραλασία)
   Δ. Η Μελανησία
   Ε. Η Μικρονησία
   ΣΤ. Η Πολυνησία
   Ζ. Αγροτική Παραγωγή, Αλιεία και Φυσικοί Πόροι
   Η. Ανθρώπινο Δυναμικό
   Θ. Κοινωνική Ανάπτυξη
   Ι. Διεθνής Οργάνωση και Ειρηνικός
   Η συμμετοχή των κρατών της Ωκεανίας σε επίπεδο περιφερειακών επιτροπών και ειδικευμένων οργανισμών του ΟΗΕ
   Περιφερειακή Οργάνωση και Ωκεανία
   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
   Ελληνική
   Ξενόγλωσση
   Ειδικές Πηγές Πληροφόρησης
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

   Politeianet