Διεθνές συνέδριο : η κοινωνική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: προκλήσεις και προοπτικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2006