Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών , Τόμος Γ΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2007

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κασιμάτη, Κούλα | Μουσούρου, Λουκία Μ. | Θανοπούλου, Μαρία (1953-) | Καμπούρη, Ελένη
 4. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Μαρία Θανοπούλου
 7. Αθήνα: Gutenberg, 2007
 8. 268 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής ; 129.
 10. 9789600111910
 11. Βιβλιογρ.: σελίδες 233-245