Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών , Τόμος Γ΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2007

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Gutenberg, 2007
268 σελίδες ; 21 εκατοστά
Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής ; 129.
9789600111910
Βιβλιογρ.: σελίδες 233-245