Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών , Τόμος Γ΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2007

  1. Έκδοση
  2. Κασιμάτη, Κούλα | Μουσούρου, Λουκία Μ. | Θανοπούλου, Μαρία (1953-) | Καμπούρη, Ελένη
  3. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Gutenberg, 2007
  6. 268 σελίδες ; 21 εκατοστά
  7. Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής ; 129.
  8. 9789600111910
  9. Βιβλιογρ.: σελίδες 233-245