Σχεδιασμός έρευνας : προσεγγίσεις ποιοτικών, ποσοτικών και μεικτών μεθόδων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2019

 1. Manifestation
 2. Creswell, John W. (1945-) | Creswell, J. David (1977-)
 3. Βενετσάνου, Φωτεινή
 4. Σαντουρίδης, Ηλίας | Παγγέ, Τζένη
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2019
 7. 326 σελίδες : εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. 9786185036508
 9. Περιλαμβάνει γλωσσάρι
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδες [311]-324) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Αναλυτικά περιεχόμενα ερευνητικών τεχνικών
   Εισαγωγή
   Συνοδευτικός ιστότοπος
   Ευχαριστίες
   Σχετικά με τους συγγραφείς
   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
   Η επιλογή της ερευνητικής προσέγγισης
   Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
   Η χρήση της θεωρίας
   Στρατηγικές συγγραφής και ζητήματα δεοντολογίας
   ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
   Εισαγωγή
   Η δήλωση του σκοπού
   Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
   Ποσοτικές μέθοδοι
   Ποιοτικές μέθοδοι
   Διαδικασίες μεικτών μεθόδων
   Γλωσσάρι
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο όρων

   Biblionet