Σχεδιασμός έρευνας : προσεγγίσεις ποιοτικών, ποσοτικών και μεικτών μεθόδων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Creswell, John W. (1945-) | Creswell, J. David (1977-)
 4. Βενετσάνου, Φωτεινή
 5. Σαντουρίδης, Ηλίας | Παγγέ, Τζένη
 6. Πρώτη έκδοση
 7. John W. Creswell, J. David Creswell ; επιστημονική επιμέλεια Ηλίας Σαντουρίδης, Τζένη Παγγέ ; μετάφραση Φωτεινή Βενετσάνου
 8. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2019
 9. 326 σελίδες : εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
 10. 9786185036508
 11. Περιλαμβάνει γλωσσάρι
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδες [311]-324) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Αναλυτικά περιεχόμενα ερευνητικών τεχνικών
   Εισαγωγή
   Συνοδευτικός ιστότοπος
   Ευχαριστίες
   Σχετικά με τους συγγραφείς
   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
   Η επιλογή της ερευνητικής προσέγγισης
   Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
   Η χρήση της θεωρίας
   Στρατηγικές συγγραφής και ζητήματα δεοντολογίας
   ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
   Εισαγωγή
   Η δήλωση του σκοπού
   Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
   Ποσοτικές μέθοδοι
   Ποιοτικές μέθοδοι
   Διαδικασίες μεικτών μεθόδων
   Γλωσσάρι
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο όρων

   Biblionet