Αρανίτου, Βάλια [Συγγραφέας]. Κοινωνικός διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις : από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των "αγορών"

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2012
  3. Ελληνικά