1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δημουλάς, Κώστας (1966-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Διόνικος, 2019
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   Η έννοια του σχεδιασμού
   Το πλαίσιο και οι συνθήκες σχεδιασμού προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
   Βασικές αντιλήψεις για το σχεδιασμό
   Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
   Τα βήματα του σχεδιασμού
   Ο σχεδιασμός της εφαρμογής και η επιλογή δεικτών
   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
   Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
   Η αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης