Δημουλάς, Κώστας (1966-)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1966
  4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  5. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
    • Ο Κώστας Δημουλάς διδάσκει τις πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εκπονήσει αρκετές έρευνες σε ποικίλα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και αξιολογήσεις προγραμμάτων απασχόλησης, προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αντιμετώπισης της δημογραφικής γήρανσης, των ιατρικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της πιλοτικής εφαρμογής του ΚΕΑ στην Ελλάδα, καθώς και προ-γραμμάτων για τους αστέγους. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις επιπτώσεις της χρηματικοποίησης και της κρίσης στην κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και, τα προγράμματα βασικού εισοδήματος χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

      Biblionet