1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Σικελιανός, Άγγελος (1884-1951)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Λευκάδα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας (Δημόσια υπηρεσία), 2003