Σικελιανός, Άγγελος (1884-1951)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας