1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Σικελιανός, Άγγελος (Πρόσωπο)
    2. Ερμηνεία και κριτική (Έννοια)