1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα, 2000