Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας : ηθική και δεοντολογία, τεκμήρια και εμπειρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2010

 1. Manifestation
 2. Thornicroft, Graham (1954-) | Tansella, Michele (1942-2015)
 3. Δερμεντζή, Μαρία
 4. Στυλιανίδης, Στυλιανός Δ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Τόπος, 2010
 7. 309 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Κοινωνική ψυχιατρική : ψυχική υγεία
 9. 9789606863790
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης
   Καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης
   Πρόλογος
   Καθηγητής Benedetto Saraceno
   Ξεκινώντας το ταξίδι: η χαρτογράφηση της διαδρομής
   Η ψυχική ηγεία του πληθυσμού και η φροντίδα στην κοινότητα
   Ιστορικό πλαίσιο
   Η ηθική βάση για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Οι βάσει τεκμηρίων πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Οι βάσει τεκμηριωμένης εμπειρίας πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Η γεωγραφική διάσταση: το επίπεδο χώρας/περιφέρειας
   Η γεωγραφική διάσταση: το τοπικό επίπεδο
   Η γεωγραφική διάσταση: το ατομικό επίπεδο
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της εισαγωγής δεδομένων
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της διαδικασίας
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της έκβασης
   Ο κεντρικός ρόλος του προσωπικού για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Τεκμηριωμένες δράσεις για την καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Ευρετήριο όρων και κύριων ονομάτων

   Politeianet