Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας : ηθική και δεοντολογία, τεκμήρια και εμπειρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Thornicroft, Graham (1954-) | Tansella, Michele (1942-2015)
 4. Δερμεντζή, Μαρία
 5. Στυλιανίδης, Στυλιανός Δ.
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Τόπος, 2010
 8. 309 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Κοινωνική ψυχιατρική : ψυχική υγεία
 10. 9789606863790
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης
   Καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης
   Πρόλογος
   Καθηγητής Benedetto Saraceno
   Ξεκινώντας το ταξίδι: η χαρτογράφηση της διαδρομής
   Η ψυχική ηγεία του πληθυσμού και η φροντίδα στην κοινότητα
   Ιστορικό πλαίσιο
   Η ηθική βάση για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Οι βάσει τεκμηρίων πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Οι βάσει τεκμηριωμένης εμπειρίας πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Η γεωγραφική διάσταση: το επίπεδο χώρας/περιφέρειας
   Η γεωγραφική διάσταση: το τοπικό επίπεδο
   Η γεωγραφική διάσταση: το ατομικό επίπεδο
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της εισαγωγής δεδομένων
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της διαδικασίας
   Η διάσταση του χρόνου: η φάση της έκβασης
   Ο κεντρικός ρόλος του προσωπικού για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Τεκμηριωμένες δράσεις για την καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
   Ευρετήριο όρων και κύριων ονομάτων

   Politeianet