1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Νεολαία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)