Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Συγγραφέας]. Νεολαία

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά
 • Σήμερα όλοι μιλούν για τους νέους ή εξ ονόματος των νέων. Σπάνια όμως αποτυπώνονται οι γνώμες των ίδιων των νέων, σπάνια αναδεικνύεται ο λόγος τους, οι στάσεις και οι αναπαραστάσεις τους, οι αγωνίες και τα ερείσματά τους, οι ανασφάλειες και οι ελπίδες τους.

  Αυτή η μελέτη, επιχειρεί να ανασυνθέσει και να ερμηνεύσει ορισμένες κομβικές στάσεις και αναπαραστάσεις της νέας γενιάς όπως αρθρώνονται από τους ίδιους τους νέους στη σημερινή συγκυρία και με βάση ερωτήματα που προκύπτουν τόσο από το δημόσιο λόγο όσο και από τους προσανατολισμούς της σύγχρονης έρευνας.

  Χρησιμοποιεί μία ποικιλία μεθόδων για να φωτίσει κρίσιμα ερωτήματα:
  - Τι εννοούμε όταν προφέρουμε τις λέξεις «νέοι», «νέα γενιά», «νεολαία»;
  - Ποιο είναι το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ της ελληνικής νεολαίας και ποια η σχέση της με τα ΜΜΕ και την τεχνολογία;
  - Ποιες είναι οι αξιακές προτεραιότητες των νέων;
  - Πώς εκδηλώνεται η θρησκευτικότητα και οι συναφείς πρακτικές τους;
  - Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι φόβοι για το μέλλον;
  - Πώς αρθρώνονται οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και το κοινωνικό τους κεφάλαιο;
  - Ποια η στάση τους απέναντι στους θεσμούς, την κοινωνική συμμετοχή και την πολιτική;
  - Πώς σχετίζονται τα γνωστικά και συναισθηματικά με την εθνική ταυτότητα και την ευρωπαϊκή προοπτική;

  Biblionet