Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

  1. Οργανισμός
  2. Άλλου τύπου οργανισμός